Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Su Ürünleri Fakültesi >>Su Ürünleri Mühendisliği

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Su Ürünleri Mühendisliği Programı; Sucul biyoçeşitlilik, su kaynakları ve kıyı yönetimi, su ürünleri yetiştiriciliği, ıslahı ve yönetimi, su ürünleri hastalıkları ve balık sağlığı yönetimi, su ürünleri avcılığı ve teknolojisi, balıkçılık yönetimi ve teknolojisi, su ürünleri kalitesi, güvenliği ve işleme teknolojisi ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklarını kapsayan ve dört yıllık Lisans eğitimi sonunda “Su Ürünleri Mühendisi” unvanıyla mezun veren bir programdır. Ç.Ü.Su Ürünleri Fakültesinde tek program halinde yürütülen Su Ürünleri Mühendisliği lisans programında alan ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler ile mühendislik formasyonu kapsamında dersler verilmekte olup, ayrıca yaz staj uygulaması bulunmaktadır. İlk mezunlarını 1993 yılında veren Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Programı, bugüne kadar kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda nitelikli mühendisler yetiştirmiştir.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Su Ürünleri Mühendisliği lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Su Ürünleri Mühendisliği Eğitim-Öğretim programı Deniz ve İç Sular Biyolojisi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, Avlama ve İşleme Teknolojisi alanlarında teorik ve uygulamalı derslerden ve otuz günlük staj eğitiminden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz toplam 240 AKTS olan müfredat programının yüzde yirmi beşini oluşturan oranında alan içi ve alan dışı seçmeli dersleri almakla yükümlüdür. Kampüs içinde Fakültemize ait Tatlısu Balıkları Araştırma ve Uygulama İşletmesi ile Yumurtalık ilçesi sınırları içinde Deniz Balıkları Araştırma ve Uygulama İşletmesi bulunmaktadır. İskenderun Körfezindeki deniz çalışmalarımızda kullandığımız biri 24 m uzunluğunda iki araştırma teknesi ile Seyhan Baraj Gölündeki araştırmalarımızda kullandığımız bir araştırma teknemiz mevcuttur. Uygulamalı derslerimiz ve staj faaliyetlerimiz fakültemiz laboratuarlarının yanı sıra, araştırma ve uygulama işletmelerimizde yürütülmekte olup, öğrencilerimizin çalışmaları yerinde ve bizzat uygulama yaparak görmeleri, su ürünleri alanında iyi bir eğitim almaları sağlanmaktadır. Ayrıca, fakültemizde Su Ürünleri Mühendislerine, "Aletli Dalış" eğitimi verilmekte olup, öğrencilerimizin "Dalış Brövesi" kazanmalarına olanak tanınmaktadır. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bu programın mezunları kamuda Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Üniversitelerde çalışabilmekte, özel sektörde ise, Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmeleri, İşleme fabrikaları gibi kurumlarda istihdam edilmektedir. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. OYA IŞIK  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.