Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Eğitim Fakültesi >>Sınıf Öğretmenliği

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Anabilim Dalınızın lisans ve lisansüstü programı vardır. Dört yıllık bir lisans programından mezun olanlar ilköğretim okullarında sınıf öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Yüksek lisans ve doktora yapanlar Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerde görev almaktadırlar. Anabilim Dalınızın vizyonu: öğrencilerinin, okullarının ve içinde yaşadıkları toplumun özerinde olumlu, anlamlı ve etkili izler bırakacak sıra dışı öğretmenler ve eğitim liderleri yetiştirmektir. Öğretmen adaylarına eğitim alanının ve ilgili diğer alanların sürekli değişen ve gelişen bilimsel bilgi tabanını sunar, yaptığı bilimsel araştırmalar ve projeler yoluyla bu bilgi tabanının gelişmesine katkı sağlar. Anabilim Dalı, ilköğretim okulları ile gerçekleştirdiği işbirliği ve dayanışma ile öğretmen adaylarının elde ettikleri bilimsel bilgiyi farklı türdeki (köy, gecekondu, merkez, özel...) okul ve sınıf ortamlarında kullanılması ve değerlendirilmesini sağlar. Bu şekilde onları, çok karmaşık yapıya sahip olan sınıf ve okul ortamlarına hazırlar. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Sınıf Öğretmenliği lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, günümüzün gerektirdiği pedagojik eğitimi sınıf ortamında gerektirdiği şekilde uygulayabilen ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, demokrat, laik, Atatürk ilkelerine saygılı, çağdaş sınıf öğretmenleri yetiştirmek.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Mezunların büyük çoğunluğu bu alanda çalışırken, bir kısmı da özel okullarda görev almaktadır.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. SONGÜL TÜMKAYA  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.