Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Eğitim Fakültesi >>Okul Öncesi Öğretmenliği

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Ülkemizde ve dünyada okul öncesi eğitimin bireylerin gelişimi ve toplum için oldukça önemli olduğu kabul edilmekte ve okul öncesi eğitim yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumlarında çalışacak nitelikli öğretmenlere duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nın temel amacı, anaokulları ve ilköğretim okulu anasınıfları için temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıklara sahip okul öncesi öğretmen yetiştirmektir. Mezunların büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve anasınıflarında çalışırken bir kısmı da özel sektörde (özel kreşlerde, özel eğitim merkezlerinde ve özel okulların anasınıflarında) görev almaktadır. Ana bilim dalımız 1997-1998 eğitim öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini kabul etmiş, 2001-2002 eğitim öğretim yılında ise ikinci öğretime öğrenci almıştır. Yine 2001-2002 eğitim öğretim yılında yüksek lisans, 2007-2008 yılında ise doktora programına öğrenci alınmaya başlanmıştır. Ana bilim dalında 1 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 8 araştırma görevlisi (6’sı 35. madde kapsamında) bulunmaktadır.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Okul Öncesi Öğretmenliği lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında, çağdaş eğitim öğretim teknikleri kullanılarak; yaratıcı, yenilikçi ve etkili eğitim öğretim yöntemlerini benimseyen ve bu yöntemleri uygulamak için gerekli alt yapıya sahip, uygulamada deneyimi olan okul öncesi öğretmenleri yetiştirilmektedir. Programda; alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, öğretmenlik uygulaması, genel kültür ve alan seçmeli dersleri bulunmaktadır.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Mezunların büyük çoğunluğu bu alanda çalışırken, bir kısmı da özel sektörde (özel kreşlerde, özel eğitim merkezlerinde ve özel okulların anasınıflarında) görev almaktadır.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Doç. Dr. AYPERİ DİKİCİ SIĞIRTMAÇ 

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.