Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Eğitim Fakültesi >>Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Sosyal Bilgiler Öğretmenliği dört yıl/sekiz yarıyıl eğitim veren bir öğretmenlik lisans programıdır. Sosyal bilimlerin pek çok disiplinini içeren zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan bir programı vardır. Arkeolojiden felsefeye, tarihten coğrafyaya, hukuktan siyaset bilimine uzanan bir ders programına sahip olan anabilim dalında ayrıca öğretmenlik formasyonu kazandıran teorik ve uygulamalı eğitim dersleri de mevcuttur. Dört yıllık lisans programı dahilinde öğrencilere alan bilgisi ve öğretmenlik formasyonu kazandırma çabasının yanı sıra, demokratik ve insan haklarına saygılı bir yurttaş profili oluşturmak da hedeflenmektedir. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, öğretmen adaylarını dersin içerdiği bilgi, beceri ve değerler ile donatmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda toplamı 240 AKTS olan zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir. Alan bilgisi dışında da öğrencilerin; bilimsel düşünceyi benimsemiş, haklarını bilen ve kullanan, ülkesinde ve dünyada yaşananlara karşı insani duyarlılığa sahip, demokrat, laik, Atatürk devrimlerine saygılı, çağdaş insanlar olarak yetişmelerine özen gösterilmektedir. . 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Öğrenciler, resmi ve özel eğitim kurumlarında Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak çalışmak üzere mezun edilmektedirler. Gerekli koşulları sağlayan mezunların yüksek lisans ve doktora şansları bulunmaktadır. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, yabancı dil koşulu, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Öğr.Gör. ANDAÇ ÇUHADAR  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.