Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Eğitim Fakültesi >>Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, lisans mezunları Bilgisayar Öğretmeni ve Öğretim Teknoloğu unvanını taşımaya hak kazanır. Lisans programındaki bilgisayar eğitimi ile mezunlar bu iki meslek dışında Yazılım Tasarımcısı ve Yazılım Geliştiricisi olarak da istihdam edilmektedir. Lisans programının iki ana amacı bulunmaktadır: Birinci amaç ilk ve orta öğretimde görev alacak olan, temel mesleki bilgi ve becerileri kazanmış bilgisayar öğretmenleri yetiştirmektir. İkinci ana amaç ise, öğrenci kitlesinin pedagojik düzeyine ve müfredata uygun öğretim materyali ve eğitim yazılımı tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme alanlarında yetkin BDE (Bilgisayar Destekli Eğitim) uzmanları yetiştirmektir. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programında alan ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Ayrıca öğrenciler okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri ile ilk ve orta öğretim okullarında staj yapmaktadırlar. İlk mezunlarını 2003 yılında veren Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi programı, bugüne kadar kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda nitelikli öğretmen ve teknolog yetiştirmiştir. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Ç.Ü. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü içerisinde öğrencilerin kullanımına sunulan 3 adet bilgisayar laboratuarı, 1 adet animasyon stüdyosu, 1 adet donanım laboratuarı, 1 adet öğretimsel materyal geliştirme odası bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri bu laboratuarlarda projeleri için danışmanları eşliğinde çalışabilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda, her yıl düzenlenen BÖTE öğrenci kurultayında öğrenciler proje yarışmalarına katılmış ve çeşitli dereceler elde etmiştir.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nden mezun olanlar eğitim kurumlarında bilgisayar öğretmeni olarak görev almanın yanı sıra, özel ve kamu kuruluşlarında Yazılım Tasarımı, Yazılım Geliştirme ve Öğretim Teknolojileri gibi çeşitli alanlarda çalışabilmektedirler. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Doç. Dr. OZAN ŞENKAL  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.