Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Eğitim Fakültesi >>Fen Bilgisi Öğretmenliği

 DERECE PROGRAMLARI


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı, fen bilimleri ve eğitim bilimleri alanlarını kapsayan dört yıllık lisans eğitimi sonunda alanında yetkin fen bilgisi öğretmenleri yetiştirmektedir. Fen bilimleri ile ilgili fizik, kimya ve biyoloji alanlarında kuramsal ve uygulamalı dersler (laboratuvarlar) verilmektedir. Eğitim bilimleri kapsamında ise öğrencilerin pedagojik eğitimlerini sağlamak üzere yine kuramsal ve uygulamalı dersler bulunmaktadır. Öğrenciler son sınıfta, bölümümüz tarafından belirlenmiş orta okullara giderek stajlarını yaparlar. Mezunlarımız, akademik kariyerlerine devam edebilirken, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı devlet ve özel okullarda öğretmen olarak çalışabilmektedirler. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Bilgiye ulaşma yollarını bilen ve öğretebilen, Fen ve Teknoloji alanındaki bilgileri günlük yaşamında kullanabilen, öğrencinin kendi bilgisini yapılandırmasına imkan veren çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayabilen, bulunduğu sosyal ortamdaki insanlarla etkili iletişim kurabilen, değişime ve gelişime açık, çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, demokratik ve etik değerlere saygılı ve bilimi en önemli yol gösterici olarak benimsemiş Fen ve Teknoloji öğretmenleri yetiştirmek. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Fen Bilgisi Öğretmeni 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Öğr.Gör. ÖZGECAN TAŞTAN KIRIK  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.