Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi >>Mimarlık

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Mimarlık programı; mimari tasarım, yapı konstrüksiyonu, yapı fiziği, yapım teknolojisi, mimarlık tarihi, kentsel koruma, temel tasarım, tasarım metodolojisi, ekolojik ve sürdürülebilir tasarım, bina programlama ve değerlendirme, yapım ve yönetim ekonomisi, şantiye yönetimi ve şantiye işlemleri, yapı malzemeleri, fiziksel çevrenin denetimi, çevresel kalite, rölöve, restorasyon, çağdaş yapım sistemleri, mimaride ergonomik faktörler, mimari sunum teknikleri ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklarını kapsayan ve dört yıllık lisans eğitimi sonunda “Mimar” unvanıyla mezun veren bir programdır. Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yürütülen mimarlık lisans programında alan ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler ile mimarlık formasyonu kapsamında dersler verilmekte olup, ayrıca yaz staj uygulamaları bulunmaktadır. İlk mezunlarını 1994 yılında veren Ç.Ü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Programı, bugüne kadar kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda nitelikli mimarlar yetiştirmiştir. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Mimarlık lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenci kabulü Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu`nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Mimarlık Eğitim-Öğretim programı Mimarlık Tarihi, Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi ve Şehircilik alanlarında teorik ve uygulamalı derslerden ve 20 günlük periyotlardan oluşan şantiye ve büro staj eğitiminden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz toplam 240 AKTS olan müfredat programının yüzde yirmi beşi oranında alan içi ve alan dışı seçmeli dersleri almakla yükümlüdür. Eğitim ve araştırma aktiviteleri için Kampüs içinde bölümümüze ait donanımlı tasarım, maket ve malzeme atölyeleri ve bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bununla birlikte fakülte içinde ortak kullanıma ait yapı laboratuvarları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ERASMUS, FARABİ gibi öğrenci değişim programlarına katılabilmekte ve fakülte içinde Çift Anadal yapabilmektedir. Eğitsel bilgilerin desteklenmesi amacıyla çok sayıda teknik ve kültürel gezi düzenlenmekte, ayrıca formal ders saatleri dışında, öğrencilerin mesleki ve kültürel formasyonu için düzenli olarak sergiler, konferanslar ve seminerler düzenlenmektedir. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bu programın mezunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve illerdeki müdürlükleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Su İşleri, İller Bankası, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ve Üniversiteler gibi kamu kurumlarında çalışabilmekte, özel sektörde ise inşaat şirketleri, serbest mimarlık büroları, Mimarlar Odası ve Yapı Denetim Şirketleri gibi kurumlarda istihdam edilmektedir.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. ERKİN ERTEN  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.