Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sağlık Bilimleri Fakültesi >>Hemşirelik

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Hemşirelik programı, insan yaşamının ve sağlık bakımının kalitesini yükseltecek mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış dünya standartlarında hizmet sunacak, birey, aile ve toplumun sağlığını koruyacak, geliştirecek, hastalıkları önleyecek, hastalık halinde bakım ve rehabilitasyon hizmetleri verebilecek çağdaş, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, bilimsel ve eleştirel düşünceye sahip,sürekli gelişmeyi yaşam biçimi olarak algılayan, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, uygulamalarında bilimsel verileri kullanan ve mesleki etik kurallar doğrultusunda çalışacak hemşireler yetiştiren ve dört yıllık lisans eğitimi sonunda “Hemşire” unvanıyla mezun veren bir programdır.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Hemşirelik lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Adana Sağlık Yüksekokulu Haziran 1997 tarihinde kurulmuştur. Hemşirelik bölümünde 1 doçent, 5 yardımcı doçent, 5 öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 15 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümümüze ikinci öğretim programı da mevcuttur. Her akademik yılda I. öğretime ortalama 200, II. Öğretime 100 öğrenci alınmaktadır. Normal eğitim periyodu 4 yıl ve 8 sömestirdir. Hemşirelik bölümünde toplam 900 öğrenci eğitim görmektedir. Tüm dersler Türkçe olup İngilizce hazırlık eğitimi bulunmamaktadır. Hemşirelik birey-aile-toplumla ilgilenen bir programdır. Mezunlarımız öncelikli olarak başta kamu ve özel hastaneler olmak üzere, aile sağlığı merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Eğitim kurumlarında okul sağlığı hemşireliği, Sanayide ve Fabrikalarda İşçi Sağlığı Hemşireliği, Yaşlı bakım ve Evde bakım Hizmetleri verilen kurumlarda ve insanın olduğu her alanda çalışma olanaklarına sahiptirler.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Başta kamu ve özel hastaneler olmak üzere, aile sağlığı merkezleri, hemodiyaliz merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, eğitim kurumlarında okul sağlığı hemşireliği, sanayide ve fabrikalarda işçi sağlığı hemşireliği, yaşlı bakım ve evde bakım hizmetleri verilen kurumlarda ve insanın olduğu her alanda çalışma olanaklarına sahiptirler. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Doç. Dr. GÜRSEL ÖZTUNÇ  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.