Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi >>Otomotiv Mühendisliği (İngilizce)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Otomotiv sektörünün yetişmiş teknik eleman ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Makina Mühendisliği Bölümü bünyesinde Otomotiv Mühendisliği Lisans Programı 2008 yılında açılmış ve 2008-2009 eğitim-öğretim yılında da 30+1 okul birincisi kontenjanı olmak üzere 31 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Otomotiv Mühendisliği Bölümü 14.12.2012 tarihli YÖK yazısıyla resmi olarak tek bir anabilim dalı olarak kurulmuştur.Bu programdaki öğrenciler en az bir yabancı dili çok iyi bilen, uluslararası düzeyde Ar-Ge yapabilen ve yeni araç tasarlama yeteneğine sahip olacak şekilde eğitileceklerdir. Öğrencilerimiz mezun olduğunda, hemen sektörde çalışmaya başlayabilecek durumda olması amaçlanmıştır. Uygulamalı eğitim ve eğitime destek amacıyla, Çukurova Üniversitesi ile Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile işbirliği oluşturulmuş, öğrencilerimizin uygulamalı eğitimi için gerekli uygulama alanı, eğitim ve laboratuar desteği Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Bu ilişki de yıllardır özlenen Üniversite-Sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden birisi olmuştur. Otomotiv Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programımız da başarı ile sürdürülmekte olup, tez aşamasında eğitimini sürdüren yüksek lisans öğrencilerimiz yüksek lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra doktora programı da açılacaktır. Eğitim-öğretimin başarı ile sürdürülmesi için bazı derslerimiz uzmanlık durumlarına göre Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile Temsa Global A.Ş.’de görev yapan yüksek lisans ve doktora derecesine sahip şef veya müdür seviyesinde deneyimli öğretim görevlileri tarafından verilmektedir. Böylelikle uygulamalı derslerin konunun uzmanı, deneyimli ve pratik uygulama tecrübesi olan kişilerce verilmesi sağlanmaktadır. Çukurova Üniversitesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümünde öğretim dili İngilizcedir. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : En kaliteli öğretim elemanlarının çalışmak istediği, en iyi öğrencilerin tercihi olan, mezunlarının en iyi şartlarda iş bulabildiği veya yaratabildiği, ülkemizde ve dünyada imajı yüksek bir program olmak 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Otomotiv Mühendisliği Lisans mezunları; Otomotiv ana sanayii, Otomotiv yan sanayii, Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) kurumları, Danışmanlık şirketleri, Makine imalat sanayii, Ulaştırma sistemleri, Savunma ve Hava araçları sanayii alanlarında, genel olarak, ulusal ve uluslararası özel ve kamuya ait otomotiv alanında faaliyet gösteren birimlerde çalışabilir. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. KADİR AYDIN  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.