Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi >>Bilgisayar Mühendisliği

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği bölümü; Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temelleri, Bilgisayar Donanımı, Kontrol ve Kumanda Sistemleri olmak üzere beş ana bilim dalından oluşan ve dört yıllık lisans eğitimi sonunda "Bilgisayar Mühendisi" ünvanıyla mezun veren bir programdır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için bölümümüzde mühendislik formasyonuna uygun olarak verilen teorik ve uygulamalı derslerin yanında yaz stajını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. 2006 yılından bu yana öğrenci alan Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği bölümü dünyaca ünlü bilgisayar ve yazılım firmaları da dahil olmak üzere çok önemli kurumlarda çalışan mezunlara sahiptir. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Bilgisayar Mühendisliği lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Kendine ait bölüm binasında bulunan derslik ve laboratuvarlara ek olarak Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği, bulunduğu yer itibariyle hem akdeniz hem de çukurova bölgesinin en büyük şehrindedir. Bu açıdan ileri teknolojinin bölgeye aktarılmasında Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği bölümünün önemli bir yeri vardır. Ayrıca bölümümüz, anılan bölgede Bilgisayar Mühendisliği alanında hem lisans hem de lisansüstü alanda tek olma özelliğine sahiptir. Bölümün bu yeteneklerine ek olarak yeni başlayan sanayi işbirlikleri sayesinde öğrenci projeleriyle hem bölgeye katkı sağlanması hem de mezunlar için istihdam yaratılması amaçlanmaktadır. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Mezunlarımız yurtiçinde sıklıkla bankalar, holdingler, büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının bilgi-işlem birimlerinde veritabanı uygulamaları, ofis otomasyonları, web tabanlı uygulamalar, bilgisayar ağları ve güvenliği alanında, yazılımevlerinde uygulamaların her aşamasında, Aselsan, Havelsan, STM gibi savunma sanayi kuruluşlarda ar-ge yazılımları alanında, halen gelişmekte olan bir alan olarak akademik alanda istihdam edilmektedir. Yurtdışında özellikle uluslararası şirketlerin (IBM, Microsoft gibi) ar-ge bölümlerinde iş imkanı bulabilmektedir. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, "Çukurova Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde kendi alanında ya da ilgili alanda Lisansüstü programlara başvurabilirler 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Doç. Dr. ZEKERİYA TÜFEKÇİ  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.