Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Bahçe Bitkileri(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Ziraat Mühendisleri veya Meyve Yetiştirme ve Islahı (Turunçgiller ve diğer subtropik meyveler; Ilıman iklim meyve türleri), Sebze Yetiştirme ve Islahı, Bağcılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ile bu ürünlerin Muhafazası ve Derim Sonrası Fizyolojisi, Biyoteknoloji ve organik yetiştiriciliği konularında seçim yaparak eğitim yapabilmekte ve o konuda uzmanlaşmaktadırlar. Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans programına lisans eğitimini Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Mühendisliği Programı, Bitkisel Üretim Programında yapmış mezunlar veya Bilimsel Hazırlık Programına katılmak koşuluyla diğer lisans mezunları başvurabilmektedir. Öğrenciler, Yüksek Lisans programda eğitim-öğretimleri süresince dersler, seminer ve tezden oluşan toplam 120 AKTS yi tamamlamak zorundadırlar.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Bahçe Bitkileri(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Bahçe bitkileri alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte elaman yetiştirilmesini ve öğrencileri doktora programına hazırlamayı hedefleyen Bahçe Bitkileri Bölümü Tezli Yüksek Lisans programında mezunların bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirmesi; bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenilemesi; Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapması ve sorunları çözebilmesi hedeflenmektedir.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Programından mezun olan öğrenciler, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı ile değişik devlet kuruluşlarında araştırıcı ve yayımcı olarak görev alabildikleri gibi, Ziraat Bankası ve bazı diğer bankalar, Tarım Kredi Kooperatifleri, Belediyeler, özel tohumculuk ve fide-fidan yetiştiricilik firmaları, meyve-sebze muhafaza depoları ve ürün paketleme evleri, salça-konserve ve meyve suyu fabrikaları, özel çiftlikler ve seracılık işletmelerinde çalışabilmekte; özel bahçe bakımı ve danışmanlık hizmetleri yanında ayrıca tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği yapabilmekte; ihracat-ithalat, paketleme-pazarlama ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilmekte, isterlerse kendileri özel yetiştiricilik birimlerini kurup işletebilmekte veya üniversitelerde akademik kariyer yapabilmektedirler.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Mezuniyet koşulları, kazanılan derecenin koşulları ve kurallarında tanımlandığı gibidir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. TURGUT YEŞİLOĞLU  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.