Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Biyoloji(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : BiyolojiAnabilim Dalı; Botanik, Genel Biyoloji, Zooloji, Moleküler Biyoloji bilim dallarının birinde özel bir konuda yeni bir yöntem geliştirebilen, bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilen, bağımsız olarak araştırma yapabilen, uzmanlaşmış Yüksek Lisans öğrencisi yetiştirmektir  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Biyoloji(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Ulusal ve uluslararası çeşitli işletme, endüstri, araştırma geliştirme ve çeşitli akademik kuruluşlarda kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak düzeyde ileri bilgi ve beceriye sahip, biyoloji bilim uzmanları yetiştirme, çeşitli kuruluşlarda çalışanların, biyoloji ve çevre konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak ve biyoloji bilim uzmanı adaylarının bilimsel yöntemler kullanarak ve etik değerleri dikkate alarak problem çözebilme, disiplinler arası ortak çalışmalar yapabilme, bilgi ve deneyimleri sözlü ve yazılı olarak sunma, yaşam boyu öğrenim becerilerini geliştirmektir.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Mezunlarımız Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar. Sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda, Tıbbi araştırma ve destek ünitelerinde, Çevre koruma-kontrol, Ekolojik planlama ile ilgili alanlarda, Biyoteknolojik çalışma yapan kurum ve kuruluşlarda, Hidrobiyoloji ve Su ürünleri ile ilgili araştırma ve üretim faaliyetlerinde, Milli Park kurulusu ve Yaban Hayati Yöneticiliği alanlarında, pedagojik formasyon alarak biyoloji eğitim-öğretimi faaliyetlerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, Özel Okul ve Dershanelerde, Çevresel Etki Değerlendirmesinde, Tarım ve Ormancılık alanlarında temel bilimci olarak, Gıda Kontrol laboratuarlarında, Arıtma tesislerinde, Biyomedikal çalışma alanlarında, İlaç ve ilaç hammaddelerinin, kozmetik ürünlerinin üretimi ve kalite kontrolünde, Vektör canlıların kontrol çalışmalarında, Üniversitelerde, Sanayide AR-GE laboratuarlarında, Sanayide kalite-kontrol birimlerinde, Askeri ve teknolojik kurumlarda araştırma faaliyetlerinde çalışabilirler 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasını müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Tez çalışması ve uzmanlık alan dersi toplam 60 AKTS olmalıdır. Ek olarak, tezi kabul edilen öğrencinin, tez çalışmasını sözlü olarak, atanacak jüri önünde, başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.  

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. ATABAY DÜZENLİ  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.