Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Fizik(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Fizik Anabilim Dalı; Genel Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Katıhal Fiziği, Nükleer Fizik ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği bilim dallarının birinde özel bir konuda yeni bir metot geliştirebilen, bilinen bir metodu yeni bir alana uygulayabilen, bağımsız olarak araştırma yapabilen ve bilimsel araştırma çalışmalarını yürütebilen uzmanlaşmış Yüksek Lisans öğrencisi yetiştirmektir 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Fizik (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : FİZİK yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyenlerden, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)´nun lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliği ile Çukurova Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen koşulları .sağlamaları zorunludur. Başvuru koşulları ve bir yüksek lisans programına başvuru ile ilgili diğer bilgiler, üniversitenin internet sayfasında her sömestir başında ilan edilir.  
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir.  

Programın Özellikleri-Tanımı : Çağdaş bilgi ve teknolojiye sahip kendisini farklı alanlarda da ifade edebilecek uluslar arası standartlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilecek donanıma ve özgüvene sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Üniversite bünyesinde veya farklı kurumlarda arge faaliyetlerinde görev alır 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasını müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Tez çalışması ve uzmanlık alan dersi toplam 60 AKTS olmalıdır. Ek olarak, tezi kabul edilen öğrencinin, tez çalışmasını sözlü olarak, atanacak jüri önünde, başarılı bir şekilde sunması istenmektedir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. RAMAZAN ESEN  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.