Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Makine Mühendisliği(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 1982 yılında yüksek lisans ve 1984 yılında doktora öğretimine başlamıştır. Bölümümüzde yaklaşık 1000 öğrenci lisans ve 200 öğrenci lisansüstü eğitimini sürdürmektedir. Lisans ve lisansüstü eğitimimizde derslerin tamamı İngilizce olarak verilmektedir. Temmuz 2013 itibarıyla bölümümüzde 10 profesör, 1 doçent, 3 öğretim görevlisi ve 10 araştırma görevlisi olmak üzere 24 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Makine Mühendisliği Bölümünde: Makine Teorisi ve Dinamiği, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik, Enerji, Mekanik ve Otomotiv olmak üzere toplam altı anabilim dalı mevcuttur. Her anabilim dalının kendi laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda bilimsel araştırmaların yanında hem eğitim-öğretime yönelik hem de sanayiye dönük hizmet verilmektedir.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Makine Mühendisliği (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve en az bir yıllık bir tez çalışmasını tamamlamak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Anablim Dalında; Enerji, Konstrüksiyon-İmalat, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik, Termodinamik ve Otomotiv olmak üzere altı bilim dalı vardır. Öğretim programı, çağdaş makine mühendisliğinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Programda ilk yıl ikisi zorunlu diğerleri seçmeli olmak üzere toplam yedi ders bulunmaktadır. Bu dersler sayesinde öğrencilere makine mühendisliğine ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır. İkinci yılda alınan Yüksek Lisans Tezi ile araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmektedir. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Mezunlar kamuda ve özel sektörde çalışabileceği çok geniş istihdam alanları bulunmaktadır. Mezunlarımız makinelerin kullanıldığı hemen hemen tüm alanlarda teknik eleman, araştırmacı veya yönetici olarak görev alabilmektedir. Enerji, gıda, otomotiv, havacılık, tekstil, makine tasarım ve imalatı, savunma sanayi, otomasyon, iklimlendirme, gemi ve biyomedikal sektörleri bölüm mezunlarının rahatlıkla çalışma imkanı bulabildiği sektörlerden sadece birkaçıdır. Mezunlarımız ayrıca akademik kariyer olanaklarından faydalanabildiği gibi yurtdışı iş imkanlarından da faydalanabilmektedir.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Mezun olabilmek için iki yarıyılda verilen zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 60 AKTS) tamamlanmasının ardından alt anabilim dalı ile alakalı bir tez hazırlayıp tezini başarı ile savunduğu takdirde yüksek lisans diploması almaya hak kazanılacaktır. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. HÜSEYİN AKILLI  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.