Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>İstatistik(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : İSTATİSTİK tezli yüksek lisans programı 120 AKTS´lik bir program olup, normal tamamlama süresi 4 sömestrden oluşan 2 akademik yıldır. Öğrencinin eğitim-öğretim iş yükünün 60 AKTS´lik kısmını ders yükü(en az 21 yerel kredilik en az 7 ders ve bir seminer dersi) ve kalan 60 AKTS´lik kısmını ise yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Alan dışından gelen öğrenciler için bölüm başkanının önerisi anabilim dalı ve ilgili enstitü kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanarak istatistik yüksek lisans programına alt yapı oluşturması amacıyla ilave destekleyici dersler verilir. İstatistik yüksek lisans programı matematik, endüstri mühendisliği, ekonometri gibi branşlardan gelen öğrenciler için yüksek eğitim imkanı sunmaktadır. 

Kazanılan Derece : Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İstatistik dalında Yüksek Lisans (MS) derecesi verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : İSTATİSTİK yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyenlerden T.C. vatandaşı olanların, Yükseköğretim Kurulu(YÖK) /Üniversitelerarası Kurul(ÜAK)’un lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliği ile Çukurova Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen koşulları .sağlamaları zorunludur. Başvuru koşulları ve bir yüksek lisans programına başvuru ile ilgili diğer bilgiler, üniversitenin internet sayfasında her sömestir başında ilan edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, başvuru belgeleri incelenerek değerlendirilir.  
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : İSTATİSTİK programında spesifik olarak kullanılan önceki öğrenimle ilgili düzenlemeler yoktur. Tüm programlara uygulanan ve Kurumsal bilgiler altında yer alan “Önceki Öğrenimin Tanınma Esasları” ile genel olarak belirlenmiştir. Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : istatistikte kullanılan matematiksel yöntemler ve istatistiksel paket programlar eğitimi alarak, bilimsel çalışmalarda sonuç almanın önemini bilen, istatistiksel verilerin, toplanması, düzenlenmesi ve kaynakların optimum kullanılmasıyla çeşitli alanlardaki problemlerin çözümünde yardımcı olabilecek donanımlara sahip nitelikli bireyler yetiştirmektir. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : İstatistik Yüksek Lisans programı mezunları Kamu kuruluşlarında ve özel sektörde geniş bir çalışma alanına sahiptirler. Bunlara ilave olarak eğitimlerine devam edip doktora yaptıkları takdirde yüksek öğretim kurumlarında akademisyen olarak çalışma imkanına da sahiptirler.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Bir öğrencinin İSTATİSTİK Yüksek Lisans programından mezun olabilmesi için,genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, eğitim-öğretim programında yer dersleri en az CC ile başarması, 120 AKTS kredisi iş yükünü (en az 7 ders ve en az 21 yerel kredi, yerel kredisiz bir seminer dersi ve yüksek lisans tezi), başarı ile tamamlaması gerekir.  

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. SELAHATTİN KAÇIRANLAR  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.