Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen-Edebiyat Fakültesi >>Biyoloji

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Bölümümüz, 1978 yılında kurulmuş olup 1) Botanik; 2) Zooloji; 3) Moleküler Biyoloji ve 4) Genel Biyoloji olmak üzere dört farklı anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümde öğrenci eğitim laboratuarlarının yanında, Moleküler Biyoloji, Bakterioloji, Genetik, Bitki Fizyolojisi, Hayvan Fizyolojisi, Bitki Ekolojisi, Hayvan Ekolojisi, Hidrobiyoloji ve Mikrobiyoloji araştırma laboratuarları bulunmaktadır. Doğu Akdeniz Bitki Bankası ve Herbaryumu (ADA) da hizmet vermektedir. Biyoloji Bölümünde 14 profesör, 1 doçent, 3 yardimci doçent , 7 Araştırma görevlisi ve 1 teknisyen, 1 sekreter ve 1 hizmet görevlisi olmak üzere toplam 28 tam zamanlı personel bulunmaktadır. Bölümümüzde I. öğretimde 348, II. öğretimde ise 318 olmak üzere toplam 666 öğrenci kuramsal ve uygulamalı olarak bilgilendirilmek ve de beceriler kazandırılmakta, bağımsız çalışabilme, öğrenme, iletişim ve sosyal olarak ve de kendi bilim alanına özgü yetkinlikler kazandırılması ve kazanması için eğitim görmektedir. Öğrencilerin, normal eğitimlerinin dışında, sosyal ve diğer eğitim faaliyetlerine (kongre, sempozyum, konferans, panel) katılmaları ve bu faaliyetleri oluşturmaları teşvik edilmektedir. Öğrencilerimiz için Biyoloji bilim dalını kapsayan konularda ve bu konularla ilgili iş yerlerinde 30 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüz son sınıf öğrencilerine, bahar yarıyılındaki ders döneminde belirli zaman dilimlerinde, mezuniyet sonrası çalışma alanları ile ilgili mesleki bilgiler aktarılmaktadır. Son sınıf öğrencileri, Bölüm öğretim üyelerinin sorumluluğu altında, merak ettikleri veya ilgilerini çeken konularda araştırma projeleri yürütmektedirler. Bölümümüz, Bologna süreci kapsamında ulusal ve uluslararası yeterlilikler çerçevesini hedef alıp, ders programlarını çağın gerekleri doğrultusunda yenilemektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerin yurtdışı (Erasmus) ve yurt içi (Farabi) öğrenim veya staj hareketliliği programlarına katımlıları da teşvik edilmektedir. Ayrıca, mezun olmuş veya halen eğitim görmekte olan, öğrencilerimiz ile iletişimi sürdürerek, haberleşme ve bilgi desteği sağlamak amacıyla bir telefon ve e-posta veri tabanı oluşturulmaktadır.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Biyoloji lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Biyoloji Anabilim dalları ile ilgili temel konularını kavramış, bilimsel bilgisini hem eğitim, hem de özel sektör alanlarında aktarabilecek ve paylaşabilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmek ve ayrıca bilimsel çalışmalara hazır mezunlar vererek ülkemizin akademik geleceğine katkı yapmaktır. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Mezunlarımız Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar. Sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda, Tıbbi araştırma ve destek ünitelerinde, Çevre koruma-kontrol, Ekolojik planlama ile ilgili alanlarda, Biyoteknolojik çalışma yapan kurum ve kuruluşlarda, Hidrobiyoloji ve Su ürünleri ile ilgili araştırma ve üretim faaliyetlerinde, Milli Park kurulusu ve Yaban Hayati Yöneticiliği alanlarında, pedagojik formasyon alarak biyoloji eğitim-öğretimi faaliyetlerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, Özel Okul ve Dershanelerde, Çevresel Etki Değerlendirmesinde, Tarım ve Ormancılık alanlarında temel bilimci olarak, Gıda Kontrol laboratuarlarında, Arıtma tesislerinde, Biyomedikal çalışma alanlarında, İlaç ve ilaç hammaddelerinin, kozmetik ürünlerinin üretimi ve kalite kontrolünde, Vektör canlıların kontrol çalışmalarında, Üniversitelerde, Sanayide AR-GE laboratuarlarında, Sanayide kalite-kontrol birimlerinde, Askeri ve teknolojik kurumlarda araştırma faaliyetlerinde çalışabilirler  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları, biyoloji alanında farklı kurumlarda 30 günlük stajını tamamlayarak, lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. ATABAY DÜZENLİ  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.