Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Eğitim Fakültesi >>İngilizce Öğretmenliği

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : İngilizce Öğretmenliği bölümü hem lisans hem de yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Programın temel yapısı yöntem, dilbilim ve edebiyat derslerinin yanında Fransızca ve Almanca gibi seçmeli derslerden oluşmaktadır. Seçmeli dersler sayesinde, öğrenciler çeşitli kültürel ve akademik konularda bireysel ilgilerini devam ettirebilme olanağı bulmaktadırlar. Programın amacı öğrencilerin İngilizce yeterliklerini arttırmalarına yardımcı olup İngilizceyi yabancı dil olarak öğretebilmeleri için gerekli teorik ve pratik bilgileri edinmelerini sağlamaktır. Bölüm Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okullarda staj eğitimini organize etmektedir. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İngilizce Öğretmenliği lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.  
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu`nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.  
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : İngilizce Öğretmenliği programı ilkokul, orta okul, lise ve üniversite seviyelerinde çalışmak üzere İngilizce Öğretmeni yetiştiren dört yıllık bir programdır. program lise mezunlarını kabul eder. Lisans yerleştirme sınavı sonucu bu programı tercih eden öğrenciler önce dil yeterlilik sınavına girerler. Başarılı olanlar birinci sınıfa devam eder. birinci sınıftan başlayarak dil, dil öğretimi, edebiyat, öğretmenlik formasyon becerileri üzerine dersler alırlar. bu derslerde hem kuramsal bilgiler edinir hem de uygulamaya yönelik çalışmalar yaparlar. dördüncü sınıfta ise öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulamaya aktardıkları staj çalışmasına katılırlar. mezun öğrenciler KPSS sınavına girerek çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığı okullarında istihdam edilirler. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Programdan mezun olan bütün öğrenciler ilkokul, orta okul ve liselerde öğretenlik yapmaya hak kazanmaktadırlar. Bazı öğrenciler üniversitelerde okutman olarak görev yapabilmektedirler. Bazı öğrenciler ise bankacılık ve diğer özel sektörlerde görev alabilmektedirler.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.   

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Öğr.Gör. HÜLYA ARSLAN TUNCER  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.