Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Tarla Bitkileri(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Tarla Bitkileri Yüksek Lisans programı, lisans eğitimini tarla bitkileri bölümü veya ziraat fakültesinin diğer bölümlerinde tamamlayan öğrencilerle ile bir yıılık hazırlık programına katılmayı kabul eden diğer fakültelerin tarla bitkileri bölümü çalışma alanları ile ilgili konuılarda eğitim veren bölümlerin mezunlarına yönelik bir programdır. Programın eğitim-öğretim süresi bir yıllık ders aşamasını izleyen 1 yıllık tez aşaması olmak üzere 2 yıldır.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Tarla Bitkileri(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Tarla bitkileri Yüksek lisans programı; tarla bitkileri bölümünün çalışma alanına giren konularda lisans eğitimi sırasında horizontal olarak teorik ve uygulamalı bilgilerle donaltılmış Ziraat Mühendislerine tarla bitkileri bölümünün çalışma alanlarından birisinde bilgilerini derinleştirme, söz konusu alanda araştırma yapma ve bu araştırmadan elde edilen bulguları yorumlama yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir. Program öğrencileri; tahıllar, yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri ve çayır-mera yembitkileri temel çalşma alanlarından birisi ile ilgili spesifik bir konu hakkındaki bilgilerini derinleştirmekte, güncellemekte ve söz konusu konuda bir tarla veya laboratuar araştırması yürüterek, araştırmadan elde ettiği bulguları Yüksek Lisans Tezi olarak sunmaktadır.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Program mezunları; kamu kuruluşları (Tarım, Gıda, Çevre ve Orman konularıyla ilgili Bakanlıklar, Belediyeler, İl Özel İdareleri, DSİ, vb.), üniversiteler (öğretim elemanı olarak,), tarımsal danışmanlık kuruluşları, tarıma dayalı kooperatifler, Tarıma dayalı AR-GE ve üretim yapan (tohumculuk, ilaç, gübre; vs) özel sektör firmaları, kamu ve özel bankaları, sulama-drenaj müteahhitlik firmaları, mühendislik ve danışmanlık büroları, arazi toplulaştırması müteahhitlik firmaları, teknoloji geliştirme bölgeleri, tarıma dayalı uluslararası şirketler, ve tarımsal işletmelerde çalışma olanağına sahiptirler.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Mezuniyet koşulları ´´Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları Kısmında´´ tanımlanmıştır. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. HALİS ARIOĞLU  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.