Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Tekstil Mühendisliği(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 1993-1994 Eğitim Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans Eğitimine, 2002-2003 Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren ise Doktora Eğitimine başlamıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapan, Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı bu güne dek 70 Yüksek Lisans ve 20 Doktora öğrencisi mezun etmiştir. 

Kazanılan Derece : Tekstil Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı yüksek öğretimde 120 AKTS kredilik sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tekstil Mühendisliği dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.  

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programda öğrenci kabulünde "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır.  
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki programların tanınması Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yönetmeliğine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 21 kredi (60 AKTS) almak koşuluyla en az yedi dersi, iki semineri ve tez çalışmalarını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Tekstil Mühendisliği dalında Yüksek Lisans diploması verilir. Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Tekstil sanayinin gereksinimlerini dikkate alarak; sanayicinin beklentilerine uygun, temel bilgileri sağlam, bilgiye ulaşmasını öğrenmiş, kendisini yenileyebilen, araştırmacı, analitik düşünce yapısına sahip, sentez yapabilen, meslek ahlakını kavramış, çevresi ile kolay iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi, üretken, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişebilen, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış yüksek mühendisler yetiştirmektir. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bölümümüz mezunlarının başlıca çalışma alanları üretim sektörü, danışmanlık şirketleri, firma temsilcilikleri, çeşitli kamu kurumları, üniversiteler olarak sıralanabilir.  

Üst Dereceye Geçiş : Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programında öğrenim görebilirler.  

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Yüksek lisans programını başarıyla tamamlamak için -Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları- bölümünde açıklanan koşulların yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.  

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. OSMAN BABAARSLAN  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.