Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Tarım Makinaları(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Bölümümüz, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 1982-1983 akademik yılında lisansüstü eğitim ve öğretime başlamıştır. Bölümümüzdeki yüksek lisans çalışmaların temel amacı; tarımsal üretim için gerekli olan tarımsal mekanizasyon araçlarının tasarımı, imalatı, seçimi, verimli işletilmesi, sağlıklı ve güvenli kullanılması ve tarımsal üretimde enerji kullanımı alanlarında uzmanlaşma yönünde bilgi üretmek ve yaymaktır.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Tarım Makinaları(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için, Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirmek ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Lisans düzeyinde edinilen uzmanlık bilgilerini, özgün fikirlerle destekleyerek ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak, karmaşık mühendislik problemlerini çözme ve Tarımsal Mekanizasyon kapsamındaki yenilikleri takip etme, inceleme ve uygulama becerisiyle, yeni veya disiplinler arası teknolojilere uyum sağlayabilecek esnek bilgi temeline sahip olmak.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Öğrencilerimiz, kazandıkları uygulamalı mesleki bilgi ve deneyimleri yanında, belirli düzeyde yabancı dile sahip olan, bilgisayar sistem ve programlarını kullanan, bilgisayar destekli çizim tekniği derslerini alarak bilgisayarlı çizim yapma becerisine sahip gerekli teknolojiyi nerede bulacağını öğrenen, kendini yenileyerek öğrenmeyi öğrenen Ziraat Yüksek Mühendisleri olarak mezun olmaktadırlar. Bölümümüzden mezun olan Ziraat Yüksek Mühendisleri; Bölümde öğretim elemanı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ziraat Bankası ve diğer bazı bankalarda, tarım kredi kooperatiflerinde, belediyelerde, tarım makinaları ile traktör imalatçı ve bayilerinde, bakım onarım, yedek parça ve pazarlama şirketleri ile özel çiftliklerde, seracılık işletmeleri ile teknolojisi üretimi ve pazarlaması yapan şirketler ile bunun gibi kurumlarda iş bulmakta ve çalışmaktadırlar. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Mezuniyet koşulları, "Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları" başlığı altında anlatıldığı gibidir  

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Doç. Dr. ZELİHA BEREKET BARUT  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.