Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Yüksek Lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülen program sonunda öğrenciler, lisans eğitimlerini "Ziraat Mühendisi" unvanı alarak tamamlamışlarsa, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında uzman düzeyinde yeterliliklere sahip "Ziraat Yüksek Mühendisi", eğer başka bir unvan alarak tamamlamışlarsa "Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Uzmanı" unvanı ile yasaların kendilere verdiği yetkileri kullanmaya hak kazanırlar. Öğrenciler, programdaki eğitim-öğretimleri süresince, 72´si Uzmanlık Alan Derslerinin de dahil olduğu Yüksek Lisans derslerinden ve seminerden ve 48´i de tez çalışmasından olmak üzere 120 AKTS´yi tamamlamak zorundadırlar. Son iki yarıyıllarında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili Toprak Etüt Haritalama, Toprak Genesisi, Toprak Kimyası, Toprak Fiziği, Toprak Mineralojisi, Toprak Biyolojisi, Toprak Verimliliği ve Bitki Besleme gibi çalışma alanlarında Yüksek Lisans Tezi hazırlamak suretiyle, kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan uzman veya akademik kariyerine devam etmek isteyen genç araştırıcı olarak mezun olurlar. 

Kazanılan Derece : Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Yüksek Lisans 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kabul edilirler  
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenimlerin tanınması Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için, Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirmek ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Program, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilecek kalitede uzman düzeyinde iş gücü yetişmesini ve akademik yeterlilikteki öğrencileri doktora programına hazırlamayı hedeflemektedir. Öğrencilerin, toprakların, yeteneklerine göre sınıflandırılarak ekolojik prensiplere uygun bir biçimde kullanılmaları, her türlü çevre kirliliğine ve amaç dışı kullanımlara karşı korunmaları ve yürütülecek toprak verimliliği ve bitki besleme çalışmalarıyla, sağlıklı ve dengeli bitki besleme programları oluşturulması ile ülkemiz tarımsal ekosistemine uygun, toprak, bitki ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve yönetimlerine ait uzman düzeyinde yeterli bilgiyle donanmaları da programın temel hedeflerindendir. Ayrıca, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümündeki laboratuvarlar, seralar ve Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliğindeki araziler ve dünyanın en verimli üç ovasından birisi olan Çukurova´nın kampüsün çok yakınında olması, öğrencilerinin vizyonlarının genişlemesi ve daha iyi eğitim almaları için oldukça önemlidir.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Program Mezunları; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, Tarım Kredi Kooperatiflerinde, Ziraat Bankalarında, Devlet Su İşlerinde, Belediyelerde, Tarım ilaç firmalarında, resmi ve özel toprak, bitki ve gübre analiz laboratuvarlarında, gübre fabrikalarında, özel çiftlikler ve seralarda, çalışma olanakları bulabildikleri gibi, doğrudan tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği yapabilmektedirler. Ayrıca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun öngördüğü Toprak Etüd ve Haritalama, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Projelerinin hazırlanmasında yetkili olan Ziraat Mühendisleri sadece Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Programı mezunlarıdır.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Mezuniyet koşulları, "Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları" başlığı altında anlatıldığı gibidir 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. MUSTAFA GÖK  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.