Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Biyoteknoloji(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Biyoteknoloji Anabilimdalı: Sağlık, Ziraat, Mühendislik, Su ürünleri, Gıda, Çevre gibi farklı disiplinlerde biyoteknoloji alanında karşılaşılan sorunlara bilimsel ve endüstriyel çözüm arayan ve evrensel bilime katkıda bulunmayı amaçlayan bir bilimdalı olup lisansüstü eğitim vermektedir. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Biyoteknoloji(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : 1. Ulusal ve uluslar arası çeşitli işletme, endüstri, araştırma geliştirme ve akademik çeşitli kuruluşlarda kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip, biyoteknoloji uzmanları yetiştirmek 2. Çeşitli kuruluşlarda çalışmakta olan elemanların bilgi ve becerilerini geliştirmede katkıda bulunmak. 3. Biyoteknoloji Bilim Uzmanı adaylarının, bilimsel yöntemler kullanarak ve etik değerleri dikkate alarak problem çözebilme, çok disiplinli çalışmalar içinde bulunabilme, bilgi ve deneyimleri sözlü ve yazılı olarak sunma, yaşam boyu öğrenim becerilerini geliştirmektir  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Biyoteknoloji ile ilgili Kamu ve özel şirketlerde, Akademik, AR-GE çalışmaları ile; Araştırma Hizmetleri, Eğitim, Gıda, İlaç Sanayi, Kimya Sanayi, Medikal Ürünler, Sağlık, Sağlık Kuruluşları, Tarım/Ziraat, Tıbbi Cihaz ve Malzemeler, Tıbbi Laboratuvarlar sektörlerinde iş bulma imkanları bulunmaktadır. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olma ve başarısız dersi bulunmama Seminer verme Bir tez hazırlama ve savunma  

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. NEBAHAT SARI  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.