Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi(Tezsiz YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Günümüzde yönetici pozisyonlarında görev alacak mühendislerin ve teknik elemanların etkin liderlik, takım çalışması, çatışma yönetimi, çağdaş planlama ve kontrol bilgi ve becerilerini kazanmış olmaları gerekmektedir. Bu pozisyonlara Proje Müdürü, Ürün Müdürü, İmalat-Üretim Müdürü, Mühendislik Müdürü, Teknik Müdür ve Ar-Ge Müdürü görevleri örnek olarak verilebilir. Bu programın amacı, mühendislik, teknoloji ve yönetim bilgilerini ve tekniklerini bütünleştirerek 21. yüzyılın yüksek teknoloji kuruluşlarında liderlik rolü üstlenecek mühendis ve teknik elemanları bu görevlere hazırlamaktır. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi(Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesi hazırlamak gerekmektedir.  

Programın Özellikleri-Tanımı : Bu tezsiz yüksek lisans programı özel ve kamu sektöründe çalışan mühendislik ve fen bölümlerinden mezunlarına yönelik bir programdır. Eğitim programında 30 kredilik 10 ders ve proje dersi bulunmaktadır. Bu programda öğrencilere daha çok uygulamalı ve vakıa analizi ağırlıklı bir eğitim uygulanmaktadır. Öğrencilerin etkin liderlik, takım çalışması, çatışma yönetimi, çağdaş planlama ve kontrol bilgi ve becerilerini kazanmış olmaları amaçlanmaktadır. Programın temel konuları arasında stratejik teknoloji yönetimi, proje yönetimi, insan kaynakları mühendisliği, tedarik zincirleri, bilgi yönetimi, mühendislik ekonomisi ve maliyet analizi yer almaktadır. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bu programın hedef kitlesi günümüzde yönetici pozisyonlarında görev alacak mühendisler ve teknik elemanlardır. Mezuniyet sonrası mezunların etkin liderlik, takım çalışması, çatışma yönetimi, çağdaş planlama ve kontrol bilgi ve becerilerini kazanmış olmaları beklenmektedır. Mezunların sahip oldukları pozisyonlara Proje Müdürü, Ürün Müdürü, İmalat-Üretim Müdürü, Mühendislik Müdürü, Teknik Müdür ve Ar-Ge Müdürü örnek olarak verilebilir. Bu program mezunlarını mühendislik, teknoloji ve yönetim bilgilerini ve tekniklerini bütünleştirerek 21. yüzyılın yüksek teknoloji kuruluşlarında liderlik rolü üstlenecek mühendis ve teknik elemanlar olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Mezuniyet Koşulları "Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklandığı gibidir.  

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. RIZVAN EROL  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.