Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sağlık Bilimleri Enstitüsü >>Biyofizik (Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : "Biyofizik Tezli Yüksek Lisans" programı, canlının vücudunun yapı ve işlevini fizik yasa, ilke ve yöntemlerle inceleyen bir programdır. Bu program çerçevesinde, hücre, doku ve organizmanın yapı ve işlevi, biyofizik ve biyokimyasal yöntemlerle kuramsal ve deneysel olarak araştırılır. Canlı sistemdeki olayları yöneten fiziksel yasalar ve canlı sistemin yapı ve işlevi bilgileri bu eğitimle kazandırılır. Bu kapsamda kuramsal ve uygulamalı eğitimler ile doğru bilgiye ulaşabilme yolları, mevcut literatürdeki bilgilere ulaşabilme yolları, laboratuvarda araştırma kültürü ve bağımsız araştırma yapabilme yetkinliği kazandırılır. Programdan başarı ile mezun olanlar, akademik hayatlarına doktora eğitimi ile devam edebilmekle beraber sağlık kurumlarında uzman veya sağlık ürünleri üreten ve pazarlayan şirketlerde pazarlama uzmanı veya araştırmacı ve ön lisans programlarında eğitimci olarak çalışabilmektedirler. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Biyofizik "Tezli Yüksek Lisans" diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Fizik ilke, yasa ve yöntemlerini kullanarak biyolojik madde, olay ve süreçleri incelemek, model kurarak biyolojik varlıkların yapı ve davranışlarını açıklamak 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Programdan başarı ile mezun olanlar, akademik hayatlarına doktora eğitimi ile devam edebilirler, sağlık kurumlarında, sağlık ürünleri pazarlayan ve üreten şirketlerin ilgili bölümlerinde uzman fizikçi, arçtırmacı ve pazarlama uzmanı olarak çalışabilirler, Yüksek eğitim kurumlarının ön lisans programlarında eğitimci pozisyonlarında çalışabilirler. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Mezuniyet koşulları "Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları" kısmında tanımlanmıştır.  

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. İSMAİL GÜNAY  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.