Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu >>Antrenörlük Eğitimi

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü özel yetenek sınavı ile öğrenci alan dört yıllık bir eğitim kurumudur. Antrenörlük eğitimi bölümünde ülke genelinde sporun gelişmesine katkı sağlayacak spor bilimlerinin interdisipliner ve multidisipliner yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bu gelişmeleri alanında uygulayabilen antrenörlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Antrenörlük Eğitimi bölümünde; Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Aletli Jimnastik, Masa Tenisi, Tenis, Atletizm, Güreş branşlarında eğitim verilmekte olup, 9 ana branşta antrenör yetiştirmektedir. Bu programı başarı ile tamamlayanlar Antrenörlük Eğitimi bölümü Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Bu bölümden mezun olan öğrenciler resmi ve özel spor kurumlarında idareci ve antrenör, kondisyoner ve uzman olarak, turizm sektöründe ise spor koordinatörü ve animatör olarak görev yapabilmektedir. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Antrenörlük Eğitimi lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen sınav sonuç belgesi ile kabul edilir. Öğrenciler OSYM tarafından belirlenen ilgili sınav puanını almaları gerekmektedir. Merkezi sınava ek olarak özel yetenek sınavı yapılmaktadır 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans programının amacı; öğrencilere spor ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Bu programda öğrenciler genel olarak temel sportif beceriler, spor dallarına özel bilgiler, spor bilimleri ile ilgili araştırma teknikleri ve spor bilimleri konularında bilgi ve becerilerle donatılmaktadır. Antrenörlük Eğitimi lisans programı; spor kulüpleri, eğitim kurumları, sağlık ve sosyal hizmet kurumları gibi çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu uzmanlık yeterliklerini kazanmış bireyler yetiştirmektedir. Antrenörlük Eğitmi Programı; bilimsel yeterlilikleri kazandırmanın yanında, çevresine karşı duyarlı, çözüm üretebilecek ve hizmet verebilecek antrenörler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, antrenör adaylarının kendisini sürekli geliştiren, evrensel ilkelere ve meslek etiğine bağlı, örnek olma sorumluluğunu taşıyacak bireyler olmalarını sağlayacak şekilde planlanmıştır. Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı eğitim ve hizmet amaçlı kullanılmak üzere ter türlü donanımı olan spor tesislerine sahiptir. Bu tesislerde öğrenciler, spor dalları ile ilgili uygulamalarını yürütmekte ve bazı derslerini tesisler içerisinde görsel ve uygulamalı bir biçimde gerçekleştirmektedirler. Programdaki bazı dersler ve uygulamalar aracılığıyla öğrencilerin alanla ilgili bilgi ve beceri gelişimleri yanında kişisel gelişimleri de desteklenmektedir.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bu programı başarı ile tamamlayanlar Antrenörlük Eğitimi bölümü Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Bu bölümden mezun olan öğrenciler resmi ve özel spor kurumlarında idareci ve antrenör, kondisyoner ve uzman olarak, turizm sektöründe ise spor koordinatörü ve animatör olarak görev yapabilmektedir. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programdan lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü eğitim yapabilirler.  

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır.  
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir.  

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Öğr.Gör. DİLEK SEVİMLİ  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.