Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sağlık Bilimleri Enstitüsü >>Biyoistatistik(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Daha önce Ç.Ü. Tıp fakültesi Halk Sağlığı AD bünyesinde bilim dalı olarak hizmet veren programımız, 1995 yılından bu yana AD olarak hizmet vermektedir. Kurulduğu yıldan bu yana master ve doktora düzeyinde öğrenciler yetiştiren AD’mızda sağlık alanında gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların tasarımı, analizi ve raporlanması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Biyoistatistik(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Program, her dönem 30 kredi olmak üzere alan dersleri, semeli dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasını içerir. Aldığı dersleri başarıyla tamamlayan ve yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarıyla savunan kişi yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Bu program, öğrencilere sağlıkla ilgili bir bilimsel araştırmaya dair veri toplama, veri girişi, analizi ve yorumlanması konularında bilgi ve beceri kazanmaları konusunda uygulamalı eğitim sağlamaktadır. Programa katılan öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek adına bölümde tasarlanan ve sürdürülen araştırma projelerinde yer alarak deneyim kazanması sağlanmaktadır. Ayrıca bu program, öğrencileri bu alanda doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır. Anabilim dalında, lisans üstü öğrencilerin serbest çalışabilmeleri için tahsis edilmiş çalışma odası ve istatistiksel paket programları içeren donanımlı bilgisayarlı laboratuarı, biyoistatistik kitap ve kaynakları ile donanımlı kütüphane bulunmaktadır.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bu programdan mezun olan öğrenciler, ulusal ve uluslararası yüksek öğretim kurumlarındaki akademik kadrolarda, özel sektörde, araştırma şirketlerinde, ilaç şirketlerinde, sağlık bakanlığında Biyoistatistik uzmanı olarak istihdam edilebilmektedir. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Yıl içi değerlendirmelerin (vize sınavları, proje sunumları, makale sunumları, ödev sunumları) %40´ı, yıl sonu değerlendirmelerin %60´ı, ve hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı kabul edilmesi. Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Her dönem 30 kredi ile alınan dersleri başarı ile tamamlamak, ödev projelerini tamamlamak, 4 üzerinden en az 3.0 not ortalamasını sağlamak, akademik jüri önünde savunulmuş tez çalışmasının kabul edilmiş olması  

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. HÜSEYİN REFİK BURGUT  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.