Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sağlık Bilimleri Enstitüsü >>Tıbbi Biyokimya (Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : "Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans" tezli bir program olup, insan vücudunu oluşturan oluşturan önemli makro moleküllerinin yapılarını, fonksiyonlarını ve metabolizma hakkında genel bilgi birikimini kazanmalarını sağlamaktır. Bu program çerçevesinde, öncelikle hücre-doku düzeyinde işleyiş irdelenip sistemlerin çalışma mekanizmaları teorik ve pratik yaklaşımla incelenir. Biyokimyasal genetik, enzimler, zar taşıma sistemleri, serbest radikaller, endokrin sistemleri, biyokimya da laboratuvar uygulamaları, cihazların kullanımı ve kalite kontrol yönetimi başlıca çalışma konuları olup, sistemlerin etkileşimleri ve sonuçta sağlıklı bir insanın nasıl hayatına devam ettiği bilgileri bu eğitimle kazandırılır. Bu çerçevede uygulamalı eğitimler ile doğru bilgiye ulaşabilme yeteneği, laboratuarda araştırma kültürü ve bağımsız araştırma yapabilme yetkinliği kazandırılır. Programdan başarı ile mezun olanlar, akademik hayatlarına doktora eğitimi ile devam edebilmekle beraber kurum veya şirket AR-GE departmanlarında çalışabilmekte, ön lisans programlarında eğitimci olarak pozisyon bulabilmektedirler. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Tıbbi Biyokimya (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans programından mezun olanlar, hücrenin temel bileşenleri olan protein, karbonhidrat, lipit gibi organik bileşenlerin ve yaşamsal önem taşıyan kimyasal tepkimelerde en büyük rolü oynayan nükleik asitlerin, vitaminlerin ve hormonların yapısal ve nicel çözümlemesini yapabilecek. Canlılarda protein bileşimini, besinlerin enerjiye dönüşmesini, kalıtsal özelliklerin kimyasal mekanizmalarla iletilmesi gibi süreçleri bilecek ve yorumlayabilecek ve bu konularla ilgili araştırmaları yürütebilecek kapasitede eğitmektir. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Programdan başarı ile mezun olanlar, akademik hayatlarına doktora eğitimi ile devam edebilmekle beraber kurum veya şirket AR-GE departmanlarında araştırıcı olarak çalışabilmekte, ön lisans programlarında eğitimci olarak pozisyon bulabilmektedirler.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Her dönem 30 kredi ile alınan dersleri başarı ile tamamlamak, ödev projelerini tamamlamak, 4 üzerinden en az 3.0 not ortalamasını sağlamak, akademik jüri önünde savunulmuş tez çalışmasının kabul edilmiş olmasıdır. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. ABDULLAH TULİ  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.