Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sağlık Bilimleri Enstitüsü >>Tıbbi Mikrobiyoloji (Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Tıbbi Mikrobiyoloji Programı, sağlık bilimleri alanında çalışabilecek, temel laboratuvar becerilerini kazanmış elemanlar yetiştirir. Ana araştırma faaliyetleri, bakteriler, mantarlar ve viruslar olup, ayrıca moleküler mikrobiyolojik tanısal konularını da kapsamaktadır. Öğrencileri teorik dersler, pratik eğitimler, tartışmalar, sözlü sunumlar ve makale sunum ve tartışmaları ile mikrobiyoloji alanında bilgi sahibi yapmak ve bu destekle öğrencilerin bir tez çalışmasını yürütebilecek düzeyde gerekli özelliklerini geliştirmek amaçlanmıştır. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans programında mikrobiyoloji laboratuvarını tanıyan, enfeksiyonlara neden olan mikroorganizmaların genel özelliklerini, üretilme ortamlarını, fenotipik ve genotipik özellikleri ile bu mikroorganizmalara karşı cevapta rol oynayan immün sistem elemanlarını ve tedavide kullanılan antimikrobiyalleri tanıyan, analitik düşünme yeteneği, takım çalışması ve sorumluluk duygusuna sahip olan, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan araştırmacılar yetiştirilmektedir. Bölümümüz ileri düzeyde moleküler testler (Sequencing, PFGE, Western Blotting, SDS-PAGE, PCR ve modifikasyonları) yapabilen altyapıya sahiptir. Bölümümüzde güncel moleküler mikrobiyoloji yakından takip edilmektedir. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Programdan başarı ile mezun olanlar, akademik hayatlarına doktora eğitimi ile devam edebilmekle beraber kurum veya şirket AR-GE departmanlarında araştırıcı olarak çalışabilmekte, ön lisans programlarında eğitimci olarak pozisyon bulabilmektedirler.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri ve tezi başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir.  

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. FATİH KÖKSAL  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.