Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
İlahiyat Fakültesi >>İlahiyat

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur.İlahiyat Fakültesi ilk öğrencilerini 1994-95 Eğitim-Öğretim yılında almıştır. Fakültemiz lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim vermektedir. Fakültemizde İlahiyat Lisans Programı yanında İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü de mevcuttur. İlahiyat Lisans Programımızda Hazırlık sınıfı yoktur. İlahiyat Fakültesi akademik yapılanma bakımından üç bölümden meydana gelmektedir.Temel İslam Bilimleri Bölümü:Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagati Anabilim dallarından oluşmaktadır. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü: Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi Anabilim dallarından oluşmaktadır. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü: İslam Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Türk Din Musikisi Anabilim dallarından oluşmaktadır. Fakültemizde 2001 yılından beri yılda iki sayı olmak üzere Ulusal Hakemli nitelikte Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi yayımlanmaktadır.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İlahiyat lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Temel İslam bilimleri, felsefe ve din bilimleri yanında İslam tarihi ve sanatları alanında bilimsel açıdan nitelikli, örnek kişilik özelliklerine sahip, aydın, çağdaş değerleri özümsemiş araştırmacılar, din görevlileri ve öğretmenler yetiştirmek.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : İlahiyat Fakültesinden mezun olan öğrenciler aşağıdaki alanlarda istihdam edilmektedirler: 1- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmeni olabilmektedirler. 2- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Diyanet işleri başkanlığında İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Müftü, Vâiz ve Kur`an Kursu öğretmeni gibi temel hizmet alanlarının yanında, hizmet içi eğitim kurslarında öğretmen, din işleri yüksek kurulunda uzman, yurd dışında dînî ateşe, din müşâviri gibi Diyânet İşleri Başkanlığının muhtelif mevkilerinde görev alabilmektedirler. 3- ÜNİVERSİTELER Üniversitelerin İlahiyat Fakültelerinde ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde akademisyen olabilmektedirler.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. ALİ OSMAN ATEŞ  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.