Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sağlık Bilimleri Enstitüsü >>Histoloji ve Embriyoloji (Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Yüksek lisans programına; Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunları ve Anabilim Dalı Akademik Kurulunca uygun görülen lisans diplomasına sahip olan adaylar kabul edilir. Proğram; ilk 2 yarıyıl Histoloji ve Embriyoloji alanında lisansüstü düzeyde bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik zorunlu ve seçmeli dersler ile 3. ve 4. yarıyılda alanı ile ilgili ile tez hazırlama dönemini kapsamaktadır. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalaması ile başarılı olmak ve tezini tamamlamak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Histoloji ve embriyoloji bilim alanında; yüksek lisans düzeyinde gerekli bilgi ve beceriler ile donanmış, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütebilen, alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen, öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek yönlendirebilen ve çalışmalarında etik kurallara dikkat eden bilim insanları yetiştirmeye yönelik bir programdır. Bu kapsamda yüksek lisans öğrencilerine hücre, doku ve organların mikroskobik yapıları, fonksiyonel ilişkileri ile hücre kültürü, histokimya ve immünohistokimya alanlarında ileri düzeyde bilgi ve beceri eğitimi verilmektedir. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bu programdan mezun olanlar kamu ve özel sektörlerdeki üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde çalışabilirler. Ayrıca sağlık alanı ile ilgili kamu ve özel sektöre bağlı diğer kurum ve kuruluşlarda iş olanağı bulabilirler. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Mezuniyet koşulları "Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları" kısmında tanımlanmıştır. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. SAİT POLAT  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.