Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sosyal Bilimler Enstitüsü >>Sahne Sanatları(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Program sonunda Sahne Sanatları Bilim Uzmanı derecesi alınır. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Sahne Sanatları (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : 1) Tiyatro - Oyunculuk veya Opera - Şan Lisans programından mezun olmak. 2) ÜDS veya KPDS´den en az 50 puan almak 3) ALES´in herhangi bir türünden en az 45 puan almak. 4) Yapılan mülakatta başarılı olmak.  
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Programın amacı, Tiyatro-Oyunculuk ve- veya Opera - Şan sanatının teknik ve yöntemlerini çağın gereksinimlerini göz önünde bulundurarak Sahne Sanatlarının yöntem ve tekniklerini öğrencilerine aktarmaktır. Bunu yaparken,Türkçeyi mesleğin gerektirdiği diksiyon kulları çerçevesinde doğru, güzel ve etkili kullanma yeterliliğine sahip, kendi bedenini, duygu ve düşünce dünyasını tanımış ve tahlil etmiş olarak sahne üzerinde bedenini bir enstrüman olarak kullanma yetisi kazanmış, ses materyalinin ve beden plastiğinin tanıyan, ses-nefes koordinasyonunun doğru, etkin ve sağlıklı olarak kullanabilen, estetik bakış açısı edinmiş, öğrendiği bilgileri sentezleyip çağın gereklerini dikkate alarak eleştirel bir bakış açısı geliştirmiş, sanat ahlakına ve meslek disiplinine sahip, ulusuna, kendine ve insanlığa karşı üzerine düşen sorumluluğun bilincinde, toplumun sosyal ve moral değerlerini göz önünde bulunduran, mesleki açıdan yetkin, araştırmacı, katılımcı, yenilikçi ve yaratıcı sahne sanatçıları yetiştirmek hedeflenir.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Mezun olan öğrenciler, akademik aşama yapmalarının yanısıra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sanat kurumlarında Devlet Opera ve Balelerinde, Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları, Özel Tiyatrolar´da sahne sanatçısı olarak görev alırlar. Programı başarıyla tamamlayanlar ayrıca sinema ve televizyonda da başarı şansına sahiptir. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.  

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : "Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır.  

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Dr.Öğr. Üyesi Dr. MUSTAFA BAYIK  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.