Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sosyal Bilimler Enstitüsü >>Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE)(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü yüksek lisans mezunları Bilgisayar Öğretmeni ve Öğretim Teknolojileri Uzmanı unvanını taşımaya hak kazanır. Yüksek Lisans programının iki amacı bulunmaktadır. Birincisi; bilgisayar öğretmenlerine bilimsel araştırma mantığı ve akademik beceriler kazandırmaktır. İkincisi ise bilgisayar öğretmenlerinin, öğretim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, ileri düzeyde uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi yüksek lisans programında alan ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi programı, bugüne kadar kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda nitelikli öğretmen ve teknolog yetiştirmiştir.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE)(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki derslerden 120 AKTS alınması gereklidir. Bu kapsamda 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Ç.Ü. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü içerisinde öğrencilerin kullanımına sunulan 3 adet bilgisayar laboratuarı, 1 adet animasyon stüdyosu, 1 adet donanım laboratuarı, 1 adet öğretimsel materyal geliştirme odası bulunmaktadır. Mezunlar, bu programdan alınan derece ile, kamu sektöründe terfi imkanına sahiptir.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü yüksek lisans programından mezun olanlar, özel ve kamu sektöründe öğretim teknolojileri uzmanı olarak çalışabilmektedirler. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki derslerden 120 AKTS almaları ve en az 3.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir.  

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Doç. Dr. OZAN ŞENKAL  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.