Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sosyal Bilimler Enstitüsü >>Eğitim Bilimleri (EPÖ) ve (PDR)(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Eğitim Bilimleri (EPÖ) ve (PDR) Tezli Yüksek Lisans programı Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alt bölümlerinden oluşmaktadır. PDR yüksek lisans programının amacı, eğitim, sağlık ve endüstri kurumlarında psikolojik danışma hizmetlerini etkili bir şekilde sunabilen uzman psikolojik danışmanlar yetiştirmektir. EPÖ yüksek lisans programının amacı ise eğitim sorunlarının farkında olan, eğitim politikaları ve uygulamalarının geliştirilmesine katkıda bulunan, etik değerleri benimsemiş, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, bilimsel bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgileri uygulayarak toplumsal gelişime katkıda bulunan program geliştirme uzmanları yetiştirmektir. Bu programlarda bilimsel araştırma ve istatistikle ilgili zorunlu derslerin yanı sıra, öğrencilerin bireysel ilgileri doğrultusunda tercih edebilecekleri alanla ilgili seçmeli dersler bulunmaktadır.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Eğitim Bilimleri (EPÖ) ve (PDR)(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, bilimsel düşünme biçimini benimsemiş; kamu yararlarını gözeten, uzmanlık bilgisine sahip, öğretimin etkililiğinin arttırılmasında aktif görev alabilecek uzmanlar yetiştirmek. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans programından mezun olanlar, kamu ve özel sektöre ait eğitim, sağlık, adalet, askeri, sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında program geliştirme uzmanı veya uzman psikolojik danışman, eğitim uzmanı, uzman öğretmen, akademik koordinatör vb. unvanlarla çalışabilmektedirler. Ayrıca kamu ve özel sektöre ait çeşitli işkollarındaki işyerlerinde insan kaynakları yönetimi ve hizmet içi eğitim birimlerinde görev alabilmektedirler.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Mezuniyet koşulları “Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. TURAN AKBAŞ  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.