Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sosyal Bilimler Enstitüsü >>Resim-İş Eğitimi(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans programı Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yürütülmektedir. Bu programda sanat ve sanat eğitimi üzerine kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır. Bu program öğrencilerin sanatsal ve bilimsel bilgilerini geliştirmelerini, çağdaş sanat ve düşünceyi değerlendirebilme becerisi yanında etkili ve nitelikli ürünler verebilme yeterliğini kazanmalarını amaçlar. Bu programa lisans eğitimini tamamlamış öğrenciler her yıl güz yarıyılında olmak üzere başvurabilirler. Yüksek lisans programı en az dört en çok altı yarıyılda tamamlanır. Yüksek Lisans öğrencileri Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans programında yer alan dersleri seçebilirler. Öğrenciler her yarıyıl en az dört ders (30 AKTS) almak zorundadırlar. Derslerinde başarılı olan öğrenciler en az iki yarıyılda tamamlamak üzere bir yüksek lisans tezi hazırlar.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Resim-İş Eğitimi(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans programı doğrultusunda, görsel sanatlar eğitimi alanında bilgi üreten, ürettiği bilgiyi ulusal ve uluslararası platformda paylaşan, bilimsel nitelikli araştırmalar yaparak alana katkı sağlayan, akademik ortamda kendine yer edinebilecek donanıma ve yeterliliğe sahip bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan devlet okullarına ve özel okullara ‘Uzman’ Görsel Sanatlar Dersi Öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. Lisans döneminde aldıkları atölye derslerine (Resim, Grafik, Heykel, Özgünbaskı) bağlı olarak özel sektörde iş imkânları bulabilmektedirler.Ayrıca yüksek lisans programından mezun olduktan sonra öğrenciler, YÖK ve üniversiteler tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde, Devlet Üniversiteleri ve Özel Üniversitelerde akademisyen olarak görev yapma fırsatı elde etmektedirler. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Bir öğrencinin programı başarıyla tamamlayabilmesi için, en az 120 AKTS ders almış olması, biri ders döneminde ve biri tez döneminde olmak üzere 2 adet ‘Seminer’ dersi ve tez çalışmasıyla birlikte ‘Uzmanlık Alan Dersi’ almış olması gerekmektedir. Aynı zamanda, tezini jüri karşısında savunarak başarıyla tamamlaması ve Genel not ortalamasını 2.00’nin altına düşürmemesi gerekmektedir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Dr.Öğr. Üyesi Dr. MUSTAFA ÇAPAR  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.