Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sosyal Bilimler Enstitüsü >>İngiliz Dili Eğitimi(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : İngiliz Dili Eğitimi yüksek lisans programı öğrencilere yöntem, İngiliz Edebiyatı, birinci ve ikinci dil edinimi, toplumdilbilim, ruhdilbilim, araştırma yöntemleri, materyal geliştirme ve hazırlama, yabancı dil değerlendirme ve diğer dil becerileriyle ilgili çeşitli alanlarda dersler sunmaktadır. Program öğrencileri gelecekteki kariyerlerine iyi bir teorik ve pratik bilgi ile hazırlanmalarını sağlamaktadır. Bununla birlikte, seminer dersleri sayesinde öğrenciler sözlü iletişim becerilerini ve etkili araştırma yöntemleri geliştirebilme ve bilgilerini diğer insanlarla paylaşabilme fırsatı bulmaktadırlar. Dönem içerisinde bazı dersler için bir vize ve bir final sınavı yapılmakta, bazı dersler için ise öğrenciler dönem projesi hazırlamakta ve alanlarıyla ilgili arkadaşlarına ve bölüm hocalarına seminer sunmaktadırlar.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İngiliz Dili Eğitimi(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Bu programın amacı öğrencilere alanla ilgili sağlam bir teorik ve yöntem alt yapısını verip araştırma becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Yüksek lisans programı en az 2 yıl sürmektedir. Öğrenciler alan derslerine ek olarak 1 seminer ve uzmanlık alan dersi alırlar.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bu programdan mezun olan öğrenciler öğretmenlik ve araştırma faaliyetlerine katılabilir, alanda doktora yapabilirler. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : "Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Öğr.Gör. HÜLYA ARSLAN TUNCER  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.