Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sosyal Bilimler Enstitüsü >>Temel İslam Bilimleri(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Yüksek lisans programının temel amaçlarından biri, ilahiyat alanında uzmanlaşma, bu alanda uzmanlaşmış elemanın bilimsel ve entelektüel düzeyini yükseltme ve daha genel çerçevede temel İslam bilimleri alanındaki ilmî ve akademik araştırma kültürünün zenginleşmesine katkıda bulunmaktır. Programın bir diğer önemli amacı, temel İslam bilimlerinin çeşitli dallarında çalışma yapan araştırmacıların ortaya koydukları bilimsel ürünlerle toplumun ilahiyat alanında aydınlatılmasını, dinî bilginin sağlıklı kaynaktan öğrenilmesini ve dolayısıyla din eksenli istismarlarların önüne geçilmesini sağlamaktır.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Temel İslam Bilimleri(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Hadis, İslam Mezhepleri Tarihi, Kelam, Tefsir, İslam Hukuku, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagatı alanlarında insan, din ve kültür ilişkilerinin çeşitli boyutları üzerinde çalışmalar yapabilecek nitelikli insan gücü ve araştırmacılar yetiştirmek. Tefsir 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : 1996–1997 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Temel İslam Bilimleri yüksek lisans programındaki öğrencilerin büyük çoğunluğu Milli Eğitim Başkanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarından oluşmaktadır. Toplumun aydınlatılmasında çok önemli bir konuma sahip olan bu iki kurumun mensupları, yüksek lisans programı sayesinde kendilerini geliştirme imkânı bulmuşlardır. Yüksek lisans öğrencilerimizin temel görev alanlarından birisinin örgün diğerinin yaygın eğitim alanıyla ilgili olması, Temel İslam bilimlerinde uzmanlaşmış elemanın önemine işaret eden bir husus olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan öğrencilerden çok büyük bir kısmı yüksek lisans öğrenimleri ile iş hayatlarını birlikte sürdürmekte ve böylece yüksek lisans sırasında edindikleri bilgilerden görev alanlarında yararlanma imkânına kavuşmaktadırlar. Ayrıca, yüksek lisansı tamamlayan bazı öğrencilerimizin tez çalışmaları kitap olarak yayımlanmaktadır.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Mezun olabilmek için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasını müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılmalıdır. Öğrencinin tezini jüri önünde savunması gerekir.  

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. ALİ OSMAN ATEŞ  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.