Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sosyal Bilimler Enstitüsü >>İç Mimarlık(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Lisans eğitimini tamamlamış meslek insanlarının uzmanlaşmak istedikleri konularda yaptıkları çalışmaları kapsar ve yüksek lisans eğitimi sonunda yüksek iç mimar unvanıyla mezun veren bir programdır.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İç Mimarlık (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : İç Mimarlık Yüksek Lisans Programında amaç, mekan düzenleme alanında çevresel, kültürel ve teknik bağlamda eğitim vererek, öğrencilere çağdaş gelişimler konusunda uzmanlık kazandırmak, bilimsel alanda gelişmelerini sağlamak ve yenilikçi yaklaşımlarla deneyim kazandırmaktır. Bu doğrultuda öğrencilerin, kuramsal ve kültürel derslerin yanı sıra seminerlerle uygulama laboratuvarları ve stüdyolardaki pratik çalışmalarla teknik becerileri arttırılarak, çağdaş ve profesyonel düzeyde yetiştirileceklerdir. Öğrenciler ilgi alanlarına göre seçecekleri derslerle uzmanlık alanlarını belirleyeceklerdir.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bu programın mezunları Üniversiteler gibi kamu kurumlarında çalışabilmekte, özel sektörde ise serbest mimarlık büroları ve şantiyeleri, inşaat şirketleri ve şantiyeleri, Mobilya üreten fabrika ve atölyeler gibi kurumlarda istihdam edilmektedir.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve yüksek lisans düzeyinde iki yüz kırk (120) AKTS tamamlayarak en az 3.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir.  

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Dr.Öğr. Üyesi Dr. TUNÇ ASLAN TÜLÜCÜ  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.