Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi >>Ekonometri

 DERECE PROGRAMLARI


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Ekonometri bölümü, kamu ve özel sektör kuruluşlarında iktisadi araştırmalara uygun nitelikte ekonometristlerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ekonometri, teorik ve uygulamalı iktisat, yöneylem araştırması, istatistik, matematik ve uygulamalı bilgisayar derslerinin ağırlıklı olduğu bir eğitim programı uygulanmaktadır. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Ekonometri lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenci kabulü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan iki aşamalı bir sınav sistemi ile yapılmaktadır.  
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu´nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.  
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Ekonometri programı ekonometri, istatistik, iktisat, yöneylem gibi bölüm temel derslerinin yanı sıra işletme, maliye ve uluslararası ilişkiler derslerinden oluşmaktadır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin ekonometri, istatistik ve yöneylem anabilim dallarına ait temel kavramları öğrenerek sosyal bilimlerdeki problemlere uygulayabilmesi, bilgisayar paket programlarını kullanarak analiz yapabilmesinin yanı sıra problem tanımlama ve çözme becerisi olan, iktisadi, toplumsal ve politik olaylara karşı duyarlı, analitik düşünebilme yeteneğine sahip ekonometrisyenler olması beklenmektedir. Bu bağlamda toplam 240 AKTS´lik müfredatın %75´i zorunlu, %25´i alan içi ve alan dışı seçimlik derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler bölüm derslerinin yanı sıra fakültemizdeki diğer bölümlerden de seçmeli dersler alarak kendilerini istedikleri alanlarda geliştirebilmektedirler. Ayrıca gerekli şartları sağlayan öğrenciler fakültemizim çeşitli programlarında yandal veya çift anadal yapabilmektedirler. Türkiye’deki ilk İngilizce Ekonometri programı da bölümümüz tarafından başlatılmış olup halen öğrenci almaya devam etmektedir. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Mezunlar hem kamuda hem de özel sektörde çeşitli alanlarda çalışma şansına sahiptir. Fakülte mezunlarının istihdam edildiği kamu ve özel kuruluşların yanı sıra, kazandıkları analiz yeteneklerinden dolayı firmaların araştırma ve planlama gibi çeşitli bölümlerinde çalışabilmektedirler. Mezunlar Türkiye İstatistik Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra bankacılık, finans sektörlerinde, kamuoyu ve pazarlama araştırmaları dahil çeşitli alanlarda araştırma yapan araştırma şirketlerinde istihdam edilme olanağına sahiptirler. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Programın öğretim planındaki bütün derslerden başarılı olmak ve iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmak gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. HASAN ALTAN ÇABUK  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.