Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sosyal Bilimler Enstitüsü >>Okul Öncesi Eğitimi(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Okul Öncesi Eğitimi yüksek lisans programı alanında uzaman eğitimciler, yöneticiler ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program öğrencileri okul öncesi dönem çocuklarının gelişimleri ve en etkili öğrenme yolları üzerine odaklanarak edinmiş oldukları bilgi birikimini farklı eğitim ortamlarında kullanabilecek yeterliğe sahip olacaklardır. Program kuramsal yaklaşımlar ve görgül araştırmalar yoluyla öğrencilerin okul öncesi dönem çocukları, aileleri ve diğer ilgili meslek elemanları ile profesyonel ve etkili bir biçimde çalışma tarzı kazanmasının yanında okul öncesi programlarına uygun planları hazırlama, uygulama ve değerlendirme becerisi de kazanmalarını amaçlamaktadır.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Okul Öncesi Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Okul Öncesi Eğitimi bölümü yüksek lisans programının amacı, okul öncesi eğitimi, çocuk gelişimi ve öğretmen yetiştirme alanlarındaki bilimsel bilgiyi geliştirecek, eğitim alanındaki problemlere çözümler oluşturabilecek ve eğitim uygulamalarının niteliğini ve kalitesini artırmak adına bilimsel faaliyetlerde bulunacak uzmanlar yetiştirmektir. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bu alandan yüksek lisans derecesi ile mezun olanlar erken çocukluk gelişimi, eğitimi, araştırmaları ve okul öncesi eğitimi yönetimi konularında uzman olurlar. Ayrıca alanda doktora yapabilirler. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : "Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır.  

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Doç. Dr. AYPERİ DİKİCİ SIĞIRTMAÇ 

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.