Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen-Edebiyat Fakültesi >>Arkeoloji

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi tarımın başladığı ve ilk yerleşik yaşamın ortaya çıktığı dönem olan Neolitik Çağ’dan başlayarak Kalkolitik Çağ, Tunç Çağları ve Demir Çağları olmak üzere Anadolu tüm Önasya’da (Kafkasya, İran, Mezopotamya, Suriye, Filistin, Mısır) varlık gösteren kültürleri ve uygarlıkları incelemektedir. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Arkeoloji lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Lisans programına alınacak öğrenciler 4 yıl (8 yarıyıl) Prehistorya, ağırlı olarak Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji ile diğer yan dallardan ders alacaklar ve bitirme tezlerini sunarak öğretimlerini tamamlayacaklardır. Arkeoloji programının amacı, öğrencinin eskiçağların arkeolojisi, sanatı ve tarihi hakkında derinlemesine ve kapsamlı bilgi edinmesini sağlamak ve bu konuda uzmanlaşmasına yardımcı olmaktır. Esas anlamda Anadolu üzerinde odaklanılsa da bunun yanısıra Anadolu´ya komşu olan, Akdeniz, Mısır, İran, Yakın Doğu gibi bölgelerin kültürleri de bu dört yıllık eğitim dahilinde irdelenmektedir. Tarihsel sınırlar ise prehistorik çağlardan başlayıp Roma Dönemi’nin sonuna kadar uzanmaktadır. Aslında kurumumuzda öğrenciye verilecek olan eğitim çok farklı olacaktır. Öğrenciler derslerin yanısıra, düzenli olarak dersleri ile ilgili temel kaynakları okuyacaklar, yazılı ve sözlü ödevler hazırlayacaklar ve böylece de inceleme araştırma becerilerini geliştireceklerdir. Böyle bir uygulamanın öğrenciye sağladığı katkı şüphesiz sadece bilgi ve birikim değildir. Kişi aynı zamanda eğitmenin yardımları ve yol göstericiliği ile yalnızca arkeoloji ile sınırlı olmayan konularda bilgiyi derleme, onları özümseme, eleştirel bakış kazanma ve belli bir zaman süresi içinde de kendisinden bekleneni yazılı ya da sözlü olarak ifade etmeyi öğrenmektedir. Öğrenci bu sayede araştırma yöntemi ve disiplini kazanacak ve sonuçta mezuniyetinin ardından hangi alanda çalışırsa çalışsın belli bir olgunluğa, birikime ve yeteneğe sahip olma şansını elde edecektir. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Lisans eğitimini başarıyla tamamlayıp "Arkeolog" ünvanını alanlar üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler, bununla birlikte devlete ait veya özel müzelerde, Kültür Bakanlığı´nın ve yerel belediyelerin ilgili birimlerinde arkeolog olarak çalışma imkanına sahip bulunmaktadırlar. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Dr.Öğr. Üyesi Dr. K.SERDAR GİRGİNER  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.