Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sosyal Bilimler Enstitüsü >>Bankacılık Borsa (Tezsiz YL (2.Eğitim))

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Uzaktan Eğitim Bankacılık ve Finans Programı; bankacılık ve sermaye piyasalarıyla ilgili kapsamlı bilgilerin verildiği bir yüksek lisans programıdır. Program, katılanlara finans alanıyla ilgili açılan gerek kamu gerekse özel sektör sınavlarının başarımında önemli bir katkı sağlamaktadır.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere U.Eğ. Bankacılık ve Finans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Finansal piyasaların yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgiler vermeyi amaçlayan bu program, özellikle bankacılık vadeli işlemler, sermaye piyasaları ve portföy yönetimi konularına odaklanmaktadır. Program SPK Lisanslama sınavları, BES Sınavları ve VOB Uzman Yardımcılığı sınavlarına girecek adayların hazırlık altyapısının oluşturulmasında önemli katkılar sağlayacaktır. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Mezunlar bankalarda ve diğer finans kuruluşlarında (özel veya kamu) alanları ile ilgili çalışabilmekte veya danışmanlık şirketlerinde de görev alabilmektedirler. Mezunlar ayrıca devlet sektöründe SPK, BİST, Rekabet Kurumu, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Kurumu, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Bakanlıkların Müfettişlik ve Uzman kadrolarında; özel sektörde ise özel bankaların müfettişlik ve uzmanlık kadrolarında, şirketlerin finans ve muhasebe gibi branşlarında kendilerine iş imkanı bulabilmektedirler Bunun dışında mezunlar, gerekli aşamaları geçmek şartlı ile serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir unvanlarını alabilmektedirler. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Bu program toplamı 30 kredi olan 10 dersten ve yıl sonunda alınacak dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisizdir. Mezuniyet için dönem projesinden başarılı olmak ve derslerde ortalama 3,00 not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. HATİCE DOĞUKANLI  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.