Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sosyal Bilimler Enstitüsü >>Muhasebe (Tezsiz YL (2.Eğitim))

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Anabilim Dalı tarafından kurulmuştur. Halen anabilim dalına bağlı Muhasebe Yüksek Lisans Programı disiplinler arası bir program olarak eğitimini yürütmektedir. Muhasebe içi ve muhasebe dışı bilgilerden yararlanılarak ulusal ve uluslar arası boyutlarda finansal raporlamanın yapılması, muhasebe kayıtlarının doğru şekildi yapılarak güvenilir finansal tablolar elde edilmesi, muhasebe ile yakınsamanın sağlanması, muhasebeden yararlanarak gereksiz finansal külfetlerden kurtulunması vb. amaçları güden programın eğitim dili Türkçedir. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Muhasebe (Tezsiz Yüksek Lisans (2.Eğitim)) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Mezun olan öğrenciler hem girişimci hem de çalışan olarak iş hayatında kendilerine yer bulmaktadırlar. Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, Kamu kurumları ile firmaların Muhasebe birimlerinde, Denetim, Muhasebe, Mali Müşavirlik, Finansal Danışmanlık vb. firmalarda; Muhasebe elemanı, Denetim elemanı, Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir gibi pozisyonlarda çalışabilmektedirler. 

Üst Dereceye Geçiş : Yok. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Bu program toplamı 30 kredi olan 10 dersten ve yıl sonunda alınacak dönem projesi dersinden oluşur. Mezuniyet için dönem projesinden başarılı olmak ve derslerde ortalama 3,00 not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. VEYİS NACİ TANIŞ  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.