Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Su Ürünleri Temel Bilimler

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Su Ürünleri Temel Bilimler programı Deniz Biyolojisi, Balıkçılık Temel Bilimleri ve İç Sular Biyolojisi olmak üzere üç bilim dalından oluşmaktadır. Anabilim dalı bünyesinde 6 Profesör, 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 2 Doktor ve 9 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Su Ürünleri Temel Bilimleri’nin çeşitli alanlarında ileri derecede uzmanlaşan personelimiz bu alanda eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Deniz ve içsularda sucul canlıların sistematiği, dağılımı, ekolojisi, biyolojisi, populasyon dinamikleri, bu ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi, kirleticilerin doğal ve deneysel ortamlarda canlılara etkisinin belirlenmesi, ekosistemin, nesli azalan ve yayılımcı türlerin izlenmesi, coğrafi bilgi sistemi, uzaktan algılama, algal biyoteknoloji, genetik gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar denizde ve civarımızdaki iç sularımızda, fakültemize ait deniz ve içsu araştırma istasyonlarımızda ve laboratuarlarımızda gerçekleştirilmektedir. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Su Ürünleri Temel Bilimler diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Program sucul ortamlar konusunda detaylı eğitim veren nadir bölümlerden biri olup, laboratuarların donanımı ve araştırma teknelerinin varlığı ile birçok eş programlardan ayrılmaktadır. Öğrenciler kendi isteklerine göre Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalında veya ilgili diğer Anabilim Dalı yüksek lisans derslerini kapsayan geniş bir seçmeli ders portföyünden alacakları dersleri seçme imkânına sahiptir. Böylece, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla su ürünleri temel bilimler alanındaki problemleri tanımlayarak çözüm üretebilecek düzeyde yetişmektedir. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bu programın mezunları KPSS´den gereken puanı almaları durumunda kamuda Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda çalışabilmektedir. Özel sektörde ise, Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmeleri, İşleme fabrikaları, özel laboratuar, araştırma ve proje şirketlerinde, Sivil Toplum Kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Ayrıca Üniversitelerde akademik kariyer yapabilmektedirler.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Bu programda mezuniyet koşulu "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. DURSUN AVŞAR  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.