Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Su Ürünleri Yetiştiricilik

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilimdalı programı başta ekonomik öneme sahip denizel ve tatlısu balık ve kabuklularının yetiştiricilik ve üretim tekniklerinin ortaya konulması, hastalık ve tedavilerinin anlaşılması, su ürünleri işletmelerinin kurulması projelendirilmesi yönetim ve idaresinin ne şekilde yapılacağının eğitimini veren bir programdır.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Su Ürünleri Yüksek Mühendisliği diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Su ürünleri yetiştiriciliği ve hastalıklar alanında teorik ve uygulamalı bilimleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında uzmanlık düzeyinde geliştirerek su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği, yetiştiricilik ve yetiştiricilik teknikleri, hastalıklarla mücadele yöntemleri konularında araştırma yapıp su ürünleri üretimi ve ilgili yan sektörlerin ulusal ve uluslar arası düzeyde gereksinim duyduğu çağdaş bilgi ve yöntemlere ulaşan ve bu doğrultuda değerlendirmeler yapabilen yüksek lisans mezunları yetiştirmektir.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bu programın mezunları KPSS´den gereken puanı almaları durumunda kamuda Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Özel sektörde ise, Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmeleri, yem fabrikaları, özel laboratuarlar, araştırma ve proje şirketlerinde, istihdam edilmektedir. Ayrıca Üniversitelerde akademik kariyer yapabilmektedirler.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Bu programda mezuniyet koşulu "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır.  

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. SUAT DİKEL  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.