Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen Bilimleri Enstitüsü >>Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi programının amacı avcılık teknikleri, av araçları seçiciliği, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi , su ürünlerinin işlenmesi , su ürünlerinin güvenliği ve kalite kontrol analizleri, su ürünlerinin besinsel bileşenleri ve su ürünlerinde biyoteknoloji ve nanoteknoloji uygulamaları konularında araştırmalar yapmak ve Lisans diplomasına sahip öğrencileri, bu alanlarda uzmanlaşmış, konusundaki en son bilimsel gelişmeleri takip edebilen , öğrenme ve uygulama becerisine sahip bireyler olarak eğitmektir. Bu anabilim dalında 5 Profesör, 3 Doçent ve 2 Yardımcı Doçent görev almaktadır. 

Kazanılan Derece : Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Su ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Yüksek Lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Bu programın amacı alanında araştırma yaparak ulusal ve uluslar arası düzeyde bilgi ve yöntemlere ulaşan, bu doğrultuda değerlendirmeler yapabilen araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmektir. Avlama Teknolojisi programında 1 adet araştırma laboratuarı, dalış ekipmanları ve biri 24 m uzunluğunda 3 araştırma teknesi bulunmaktadır. İşleme Teknolojisi programında ise ön işleme laboratuarı, işleme teknolojisi laboratuarı, enstrümental analiz laboratuarı, protein araştırma laboratuarı, mikrobiyoloji laboratuarı ve biyoteknoloji laboratuarı mevcuttur. Programımızda akademik çalışmaların yanı sıra sektörle ortak projeler yürütülmektedir 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bu programın mezunları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyeler gibi kamu kurumlarında ve su ürünleri işleme tesisleri gibi sektörle ilgili özel kuruluşlarda istihdam edilebilmektedirler. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : T.C.Çukurova Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliği hükümleri 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. ABDURRAHMAN POLAT  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.