Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sosyal Bilimler Enstitüsü >>İslam Tarihi ve Sanatları (Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü, 1993 yılında Ç.Ü. İlahiyat Fakültesinin kuruluşu ile birlikte açılmıştır. İslâm Tarihi, Türk-İslâm Edebiyatı, Türk Din Musikîsi ve Türk-İslâm Sanatları Tarihi Bilim Dallarından müteşekkil İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü dinin tarihî, sosyal ve kültürel yönlerinin ve onun bu alanlara yaptığı katkıların araştırılması ve öğretilmesini amaç edinmiştir. Bu bilim dalları vasıtasıyla, yaklaşık on dört asırlık İslâm tarihinin temel konuları ele alınmakta, bu tarih boyunca meydana gelen siyasî, sosyal hadiseler ve kültürel gelişmeler karşılaştırmalı olarak incelenmekte, Türk tarihi ve medeniyeti üzerinde de kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır. Bu eğitimle öğrenciler Türk-İslâm kültürü çerçevesinde tarihî bakış açısı kazandıkları gibi arşiv belgelerini okuma ve mimarî mirasın özelliklerini ayırt edebilme becerisi, şiir estetiği, edebî dil zenginliği ve musikî zevki elde etme imkânına kavuşmaktadır. Bölümümüzde İslâm Tarihi ve Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dallarında Yüksek Lisans eğitimi de verilmektedir. İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü, kuruluşundan bu yana akademik kadro olarak gelişme göstermiştir. Halen 3 Doçent (İslâm Tarihi), 1 yardımcı doçent (Türk-İslâm Edebiyatı), 2 öğretim görevlisi (İslâm Tarihi ve Türk Din Musıkîsi) bulunan bölümde, 3 tane de araştırma görevlisi mevcuttur. Öğretim üyesi olmayan anabilim dalları için nitelikli öğretim elemanları kazandırılması, akademik faaliyetlerin artırılması, katılımcı, etkin bir yönetim oluşturulması ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı doktora programları açılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İslam Tarihi ve Sanatları (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Lisansüstü öğrenim görecek öğrencilere bilimsel araştırma yapacak bilgilere erişme, bu bilgileri değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırmak; yetişecek araştırmacıların alanla ilgili mevcut çalışmaları daha da ileri götürmelerini sağlamak 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Mezun olan öğrenciler aşağıdaki alanlarda istihdam imkânı bulmaktadırlar: 1- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmeni olabilmektedirler. 2- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Diyanet işleri başkanlığında İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Müftü, Vâiz ve Kur`an Kursu öğretmeni gibi temel hizmet alanlarının yanında, hizmet içi eğitim kurslarında öğretmen, din işleri yüksek kurulunda uzman, yurt dışında dînî ateşe, din müşâviri gibi Diyânet İşleri Başkanlığının muhtelif mevkilerinde görev alabilmektedirler. 3- ÜNİVERSİTELER Üniversitelerin İlahiyat Fakültelerinde ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde akademisyen olabilmektedirler.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Programa kayıtlı öğrencilerin yüz yirmi (120) AKTS´lik derslerini tamamlamaları ve Yüksek Lisan tezlerinin jüri tarafından başarılı kabul edilmesi gerekir 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Doç. Dr. FATİH YAHYA AYAZ  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.