Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sosyal Bilimler Enstitüsü >>Felsefe Grubu Eğitimi(Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Felsefe Grubu Eğitimi programı, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık alt disiplinlerinden ve bunların eğitiminden oluşan multidisipliner bir yapıdadır. Bölümün temel amacı felsefe, sosyal bilimler ve insan bilimlerinde eleştirel ve analitik düşünebilen bireyler, uzman öğretmenler, araştımacılar ve akademisyenler yetiştirmektir. Bölümün eğitim dili Türkçedir. Bölümde 1 profesör, 3 yardımcı doçent ve 4 öğretim elemanı bulunmaktadır. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Felsefe Grubu Eğitimi diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programdan önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün yönetmeliğine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Öğrencilerimiz toplam 120 AKTS (eğitim yılı X 60 AKTS) olan eğitim programının yüzde yirmi beşi oranında alan içi ve alan dışı seçmeli dersleri almak zorundadır. (Alan içi seçmeli derslere yönelik alt alanlar; kültür, sınıf, etnik ilişkiler, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, sosyal değişme, hermeneutik, tarihselcilik, insan hakları, çok kültürlülük vb. dersleri kapsamaktadır.) 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Felsefe, mantık, sosyoloji ve psikoloji eğitimi ve öğretimi alanında yeterli bilgi ve yeterlilikte olan, alandaki güncel ve yeni bilgi ve yaklaşımları izleyebilen, felsefe ve sosyal bilimler bakış açılarının gerektirdiği araştırmacı özelliklere sahip, güncel gelişme ve sorunlarla alanındaki eğitimi bağdaştırabilen bireyler ve uzmanlar olarak felsefe grubu alanına yönelik herhangi bir disiplinde öğretmen, eğitim danışmanı ve akademisyen olabilmektedirler. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES (Akademik Personel Lisansüstü Eğitim Sınavı)´den geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders ve sorumluluklarından başarılı olmaları ve yüksek lisans düzeyinde yüz yirmi (120) AKTS tamamlayarak en az 3.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir.  

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Dr.Öğr. Üyesi Dr. CAHİT ASLAN  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.