Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sağlık Bilimleri Enstitüsü >>Pediatrik Hematoloji (Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Pediatrik Hematoloji Master Ders Programında temel hematoloji(eritrositler-lökositler-trombositler, kanın sıvı fazı, koagülasyon faktörleri, koagülasyon kaskadı, hemostaz ve tromboz fizyopatolojisi), kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı, kemik iliği ve periferal kök hücreleri, kök hücre immünolojisi, plasenta ve kord kanı fizyolojisi ve bankacılığı, kök hücre toplama, ayıklama, dondurma ve kriyoprezervasyon teknikleri;periferik ve kemik iliği kaynaklı kök hücre nakli, terapötik plazma ve hücre aferezi konuları işlenmektedir. Bu program Fen-Edebiyat Fakültesi , Biyoloji veya Kimya mezunları için hazırlanmıştır. Program sonunda hematoloji ile ilgili herhangi bir laboratuar biriminde belli bir konuda bilim insanı yetiştirilmesi amaçlanmıştır.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Pediatrik Hematoloji (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Öğrencilerimiz yıllık 60AKTS puanı olan yıllık müfredat programının %25’ini alan içi ve alan dışı seçmeli dersleri almakla yükümlüdür. Master eğitim programına tüm gün katılım zorunludur. Anlatım dili Türkçedir. Eğitim programı teorik eğitsel ve pratik uygulamalaı olarak yürütülmektedir.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bu programı bitirenler pediatrik hematoloji laboratuvarlaryla ilgili belirli bir konuda bilim doktorası eğitimine devam edebilirler veya uygulamalı hematoloji alanında laboratuvar araştırıcısı veya çalışanı olabilirler.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Mezuniyet koşulları Sağlık bilimleri Eğitim ve Öğrenim yönergesi´nde beliritilmiştir.  

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. YURDANUR KILINÇ  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.