Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sağlık Bilimleri Enstitüsü >>Pediatrik Onkoloji (Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Pediatrik Onkoloji Programı tüm çocukluk çağı malign ve bening tümörlerin tanı, tedavi ve takiplerini yapan ve bu konuda donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemiş bir programdır. Myelodisplastik senromlar, histiositozis, lösemiler, lenfomalar, santral sinir sistemi tümörleri ve diğer solid-organ tümörleri çalışma alanı içerisindedir. Ayrıca kemik iliği kök hücre nakli de uygulamalar arasında bulunmaktadır. 2 yıllık yüksek lisans eğitimi sonrasında Pediatrik Onkoloji Bilim Uzmanlığı ünvanı verilmektedir.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Pediatrik Onkoloji (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir (Eğitim yılıX60 AKTS). 

Programın Özellikleri-Tanımı : Pediatrik Onkoloji Programında ders veren öğretim üyeleri konularında yetkin ve deneyimli yurt içi ve yurt dışında eğitim almış akademisyenlerden oluşmaktadır. Programda yer alan dersler arasında tümör biyolojisi, tümör genetiği ve patolojisi, kök hücre nakli gibi güncel ve ileri teknoloji gerektiren tanı ve tedavi yöntemleri ve uygulamaları bulunmaktadır.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bu programın mezunları, devlet, özel ve vakıf üniversiteleri ve/veya hastanelerinde Pediatrik Onkoloji bölümlerinde çalışabilirler. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Mezuniyet koşulları " Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklandığı gibidir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. ATİLA TANYELİ  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.