Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Sağlık Bilimleri Enstitüsü >>Sağlık Fiziği (Tezli YL)

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Sağlık Fiziği Bölümü nükleer, diyagnostik ve tedaviye ait medikal fizik alanında ve sağlık fiziğinde geniş kapsamlı eğitim sunar. Yüksek Lisans derecesine sahip olanlar medikal merkezlerde, ulusal laboratuvarlarda ve üniversitelerde ve medikal ve nükleer teknoloji endüstrisinde öğretmek, araştırma yapmak ve klinik fizikçi konumunda çalışmak üzere yetiştirilirler. Sağlık fizikçileri profosyenel olarak medikal merkezlerde kanser hastalarının radyasyonla tedavisine, ileri medikal görüntülemeye ve diyagnostik uygulamalara veya ilgili araştırmaya ve öğrenime katkıda bulunurlar. Nükleer endüstriyel donanımın, hastanelerin veya laboratuvarların radyasyondan korunma programlarını işletebilirler veya iyonlaşma radyasyonunun ölçümü konusunda araştırma yapabilirler (dozimetreler). Sonuçların değerlendirilmesi ve başvuranların yerleştirilmesi ÇÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Fiziği Bölümü´nün takdir/değerlendirmesindedir. ÇÜ SAGBİLE kotaları doldurmama insiyatifine sahiptir. Başvuru koşullarını sağlamak programa kabul edilmeyi garanti etmez. Başvurular ilgili enstitünün Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir. Sonuçlar başvuru programında bulunabilir. Başarılı olan başvuru sahipleri takip edilecek yolları "Sonuç ve Kayıt" bölümünde bulabilirler. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Sağlık Fiziği (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. Özellikle sonunda Sağlık Fiziğinde yüksek lisans derecesiyle eğitimini sonlandırmayıp Doktora çalışmalarıyla eğitimlerine devam etmek isteyenler amaçlanmıştır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu program "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde yarışa dayalı bir programdır. Başvurular, ALES, ÜDS, Lisans mezuniyet not ortalaması, mülakat sınav notu, sağlık fiziğinde staj/ araştırma tecrübesi, referans mektubu ve konuyu neden çalışmak istediğini ifadesinin birlikte değerlendirilmesi sonucuna göre değerlendirilir. Sağlık Fiziğinde yüksek lisans çalışması için en iyi hazırlığın Fizikte lisans eğitimi olduğu varsayılmasına rağmen fizikte yan dal yapmış nükleer mühendislik, elektrik mühendisliği, makine mühendisliği veya kimya mühendisliği mezunları da programa kabul edilir.. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi Enstitülerinin yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Sağlık Fiziğinde Yüksek Lisans derecesi sağlar. Sağlık Fiziğinde yüksek lisans değerli ve zahmete değen bir nihai program olup bu alanda birçok iş olanağı sağlar. Medikal tedavi, medikal görüntüleme, radyolojik fizik ve dozimetreler konusunda öğretecek/bilgi verecek şekilde eğitim mümkün olmaktadır. Sağlık Fiziği uygulamalı fiziğin bir branşıdır. Fiziğin kavramlarını ve yöntemlerini insan hstalıklarının teşhis ve tedavisine yardım için kullanır. ÇÜ Sağlık Fiziği Bölümü radyolojik fizik, radyoterapi fiziği, nükleer tıp fiziği ve dozimetre konularında ve fonksiyonel, anatomik ve aracı medical görüntüleme konularında tezli yüksek lisans eğitimi sunmaktadır. Ultrasonografi, magnetic rezonans gibi farklı uygulama yöntemleri müfredat ve araştırmanın içindedir. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : ÇU Sağlık Fiziği Bölümü´nde yüksek lisans çalışmaları öğrencileri öğrenime, araştırmaya ve hastanelerde, medikal merkezlerde , ulusal laboratuvarlarda, üniversitelerde ve hükümete ait düzenleyici kurumlarda klinik fizik hizmetlerine hazırlar. İsterlerse doktora yaparak akademik hayatlarına devam ederler. Sağlık Fiziği programının en fazla ehemmiyet verdiği konular radyolojik fiziktedir. Radyoloji fizikçileri profesyonel olarak örneğin, kanser hastalarının radyasyonla tedavisine, ultrasonografi, PET, CT ve MRI gibi ileri diyagnostik görüntüleme yöntemlerine ve ilgili araştırma, öğrenim ve kalite güvenliği (QA) konularına katılıp işbirliği yaparlar.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : 1. Sağlık Fiziğinde Yüksek Lisans ederecesini alabilmek için gerekli kursları tamamlamak; artı öğrencinin danışmanı tarafından önerilen ilave kursları almak. 2. Toplamda en az 35 yüksek lisans kredisi değerinde dersi, diğer seçmeli kursları ve tezi tamamlamak. 3. Yüksek lisans seviyesi genel ders ortalamasının en az 3.0 (B) olması; tez çalışması buna dahil değildir. 4.Bölüme tez başlığında bir seminerin verilmesi. 5. Enstitü Sekreterliğine imzalı tezin teslim edilmesi. 6. Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğüne tez "Öz" ünün elektronik kopyasının teslim edilmesi. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. ZEHRA YEĞİNGİL  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.